معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکر

کانال تلگرام دانشگاه ها

کانال دانشگاه فیروزآباد

کانال دانشگاه فیروزآباد

آموزشی 1 هفته پیش
کانال رسمی مرکز آموزش عال...
بازدید : 108 نفر
افزودن به
کانال دانشگاه محلات

کانال دانشگاه محلات

آموزشی 1 هفته پیش
کانال رسمی دانشگاه محلات...
بازدید : 61 نفر
افزودن به
کانال دانشگاه بوئین زهرا

کانال دانشگاه بوئین زهرا

آموزشی 1 هفته پیش
کانال رسمی پایگاه اطلاع ر...
بازدید : 81 نفر
افزودن به
کانال دانشگاه شهرضا

کانال دانشگاه شهرضا

آموزشی 1 هفته پیش
کانال رسمی دانشگاه شهرضا...
بازدید : 68 نفر
افزودن به
کانال دانشگاه اقلید

کانال دانشگاه اقلید

آموزشی 1 هفته پیش
کانال رسمی مرکز آموزش عال...
بازدید : 1 نفر
افزودن به
کانال دانشگاه لارستان

کانال دانشگاه لارستان

آموزشی 1 هفته پیش
کانال رسمی مجتمع آموزش عا...
بازدید : 17 نفر
افزودن به
کانال دانشگاه نهاوند

کانال دانشگاه نهاوند

آموزشی 1 هفته پیش
کانال رسمی دانشگاه نهاوند...
بازدید : 85 نفر
افزودن به
کانال کارآفرینان فردا سبزوار

کانال کارآفرینان فردا سبزوار

آموزشی 1 هفته پیش
کانال رسمی کارآفرینان فرد...
بازدید : 91 نفر
افزودن به
کانال فناوری های نوین سبزوار

کانال فناوری های نوین سبزوار

آموزشی 1 هفته پیش
کانال رسمی دانشگاه فناوری...
بازدید : 84 نفر
افزودن به
کانال دانشگاه صدا و سیما

کانال دانشگاه صدا و سیما

آموزشی 1 هفته پیش
کانال رسمی دانشگاه صدا وس...
بازدید : 86 نفر
افزودن به
کانال دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

کانال دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

آموزشی 1 هفته پیش
کانال رسمی دانشگاه سید جم...
بازدید : 48 نفر
افزودن به
کانال دانشگاه سلمان فارسی

کانال دانشگاه سلمان فارسی

آموزشی 1 هفته پیش
کانال رسمی دانشگاه سلمان ...
بازدید : 65 نفر
افزودن به
کانال دانشگاه حکیم سبزواری

کانال دانشگاه حکیم سبزواری

آموزشی 1 هفته پیش
کانال رسمی دانشگاه حکیم س...
بازدید : 110 نفر
افزودن به
کانال دانشگاه حضرت معصومه

کانال دانشگاه حضرت معصومه

آموزشی 1 هفته پیش
کانال رسمی دانشگاه حضرت م...
بازدید : 39 نفر
افزودن به
کانال دانشگاه آیت ا...لعظمی بروجردی

کانال دانشگاه آیت ا...لعظمی بروجردی

آموزشی 1 هفته پیش
کانال رسمی دانشگاه آیت ا....
بازدید : 95 نفر
افزودن به