معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکرمای چنلز وبلاگ ممبر فیک تلگرام

ممبر فیک تلگرام


بسیاری از افراد سودجو با فروش ممبر فیک و اضافه کردن ممبر فیک به کانال تلگرام موجب نارضایتی بسیاری از مدیران کانال ها شدند ، چرا که ممبر فیک بعد از مدتی توسط تلگرام شناسایی شده و آنها راحذف می کند. بنابراین کانال هایی که اعضا آن به طور فیک و قلابی اضافه شده باشند با ریزش عضو و همچنین مسدود شدن کانال مواجه می شوند.

ممبر فیک تلگرام


از آنجایی که رضایت کاربران همیشه در مای چنلز از اولویت برخوردار بوده ، هرگز به سمت فروش ممبر فیک نرفتیم و این روش عضو گیری کانال را پیشنهاد نمی کنیم. همیشه بهترین راه برای افزایش عضو داشتن ممبرهای واقعی است که خود بنا به خواست ، علاقه و میل شخصی عضو کانال شما شده باشند.


بهتر است همیشه به دنبال مخاطبین واقعی خود باشید چون آنها هستند که مشتری شما خواهند شد. برای عضو گیری ممبر غیر فیک ، میتوانید کانال خود را در مای چنلز ثبت نمایید.


خرید ممبر فیک - فروش ممبر فیک - اضافه کردن ممبر فیک - ممبر تلگرام - ممبر واقعی


اشتراک گذاری

به کانال مای چنلز بپیوندید