معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا ادبی کانال ایتا هفت شهر ؏ــشق❤️


کانال ایتا هفت شهر ؏ــشق❤️

@Haftshahr_e_eshq

کانال ایتا هفت شهر ؏ــشق❤️

کانال ایتا ادبی 1 سال پیش
هفت شهـر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خــم یک کوچہ ایم

گلچینے ( فله ای نداریم ) از:
♥️ اشعــار شاعران کهــن و معاصر
💚متن های ناب
💜 حکایات ناب
❤️عکس نوشته هایی مثل هیج جا❤️
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 3,880 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا هفتکانال هفتکانال ایتا شهرکانال شهرکانال ایتا ؏ــشقکانال ؏ــشقکانال ایتا هفتکانال هفتکانال ایتا شهـرکانال شهـرکانال ایتا عشقکانال عشقکانال ایتا عطارکانال عطارکانال ایتا گشتکانال گشتکانال ایتا ماکانال ماکانال ایتا هنوزکانال هنوزکانال ایتا اندرکانال اندرکانال ایتا خــمکانال خــمکانال ایتا یککانال یککانال ایتا کوچہکانال کوچہکانال ایتا ایمکانال ایمکانال ایتا گلچینےکانال گلچینےکانال ایتا فلهکانال فلهکانال ایتا ایکانال ایکانال ایتا نداریمکانال نداریمکانال ایتا اشعــارکانال اشعــارکانال ایتا شاعرانکانال شاعرانکانال ایتا کهــنکانال کهــنکانال ایتا معاصرکانال معاصرکانال ایتا متنکانال متنکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا نابکانال نابکانال ایتا حکایاتکانال حکایاتکانال ایتا نابکانال نابکانال ایتا عکسکانال عکسکانال ایتا نوشتهکانال نوشتهکانال ایتا هاییکانال هاییکانال ایتا مثلکانال مثلکانال ایتا هیجکانال هیجکانال ایتا جاکانال جاکانال ایتا Haftshahr_e_eshqکانال Haftshahr_e_eshq