معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا معماری کانال ایتا ناظر و مجری ساختمان


کانال ایتا ناظر و مجری ساختمان

@mojriha

کانال ایتا ناظر و مجری ساختمان

کانال ایتا معماری 2 سال پیش
این کانال برآن است تا با ایجاد یک محیط آموزشی منظم و موثر امکان گسترش علوم فنی و حقوقی نظارت و اجرای ساختمان را برای تمام مهندسان ناظر و مجری سراسر کشور فراهم آورد و به طبع در جهت پیشرفت جامعه مهندسی قدمی مثبت و رو به جلو بردارد.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 5,883 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا ناظرکانال ناظرکانال ایتا مجریکانال مجریکانال ایتا ساختمانکانال ساختمانکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا برآنکانال برآنکانال ایتا استکانال استکانال ایتا تاکانال تاکانال ایتا ایجادکانال ایجادکانال ایتا یککانال یککانال ایتا محیطکانال محیطکانال ایتا آموزشیکانال آموزشیکانال ایتا منظمکانال منظمکانال ایتا موثرکانال موثرکانال ایتا امکانکانال امکانکانال ایتا گسترشکانال گسترشکانال ایتا علومکانال علومکانال ایتا فنیکانال فنیکانال ایتا حقوقیکانال حقوقیکانال ایتا نظارتکانال نظارتکانال ایتا اجرایکانال اجرایکانال ایتا ساختمانکانال ساختمانکانال ایتا تمامکانال تمامکانال ایتا مهندسانکانال مهندسانکانال ایتا ناظرکانال ناظرکانال ایتا مجریکانال مجریکانال ایتا سراسرکانال سراسرکانال ایتا کشورکانال کشورکانال ایتا فراهمکانال فراهمکانال ایتا آوردکانال آوردکانال ایتا طبعکانال طبعکانال ایتا جهتکانال جهتکانال ایتا پیشرفتکانال پیشرفتکانال ایتا جامعهکانال جامعهکانال ایتا مهندسیکانال مهندسیکانال ایتا قدمیکانال قدمیکانال ایتا مثبتکانال مثبتکانال ایتا روکانال روکانال ایتا جلوکانال جلوکانال ایتا برداردکانال برداردکانال ایتا mojrihaکانال mojriha