معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا آموزشی کانال ایتا آموزش زبان انگلیسی


کانال ایتا آموزش زبان انگلیسی

@DailyVocabularies

کانال ایتا آموزش زبان انگلیسی

کانال ایتا آموزشی 1 سال پیش
غالبا زبان آموزان در خواندن متون مجلات و روزنامه های خارجی مشکل بسیاری دارند. در این کانال قرار است سعی کنیم این مشکل تا حدی آسان تر شود.

👈👈ضمنا به تدریج کتاب و مجلات انگلیسی کاربردی هم در این کانال آپلود خواهد شد.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 8,124 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا آموزشکانال آموزشکانال ایتا زبانکانال زبانکانال ایتا انگلیسیکانال انگلیسیکانال ایتا غالباکانال غالباکانال ایتا زبانکانال زبانکانال ایتا آموزانکانال آموزانکانال ایتا خواندنکانال خواندنکانال ایتا متونکانال متونکانال ایتا مجلاتکانال مجلاتکانال ایتا روزنامهکانال روزنامهکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا خارجیکانال خارجیکانال ایتا مشکلکانال مشکلکانال ایتا بسیاریکانال بسیاریکانال ایتا دارندکانال دارندکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا قرارکانال قرارکانال ایتا استکانال استکانال ایتا سعیکانال سعیکانال ایتا کنیمکانال کنیمکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا مشکلکانال مشکلکانال ایتا تاکانال تاکانال ایتا حدیکانال حدیکانال ایتا آسانکانال آسانکانال ایتا ترکانال ترکانال ایتا شودکانال شودکانال ایتا ضمناکانال ضمناکانال ایتا تدریجکانال تدریجکانال ایتا کتابکانال کتابکانال ایتا مجلاتکانال مجلاتکانال ایتا انگلیسیکانال انگلیسیکانال ایتا کاربردیکانال کاربردیکانال ایتا همکانال همکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا آپلودکانال آپلودکانال ایتا خواهدکانال خواهدکانال ایتا شدکانال شدکانال ایتا DailyVocabulariesکانال DailyVocabularies