معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا آموزشی کانال ایتا انگلیسی را قورت بده!


کانال ایتا انگلیسی را قورت بده!

@englishchannel

کانال ایتا انگلیسی را قورت بده!

کانال ایتا آموزشی 6 ماه پیش
🔹️آموزش زبان انگلیسی از پایه📚

🔸️آموزش گرامر انگلیسی🆎️
همگام با کتاب Grammar in use

🔹️آموزش لغات انگلیسی🔜
همگام با کتاب 504 لغت ضروری
و لغات کاربردی و روزمره

🔸️آموزش تصویری اصطلاحات🔔
🔹️معرفی بهترین اپلیکیشن های آموزشی و
دیکشنری 📚
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 2,887 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا انگلیسیکانال انگلیسیکانال ایتا قورتکانال قورتکانال ایتا بدهکانال بدهکانال ایتا آموزشکانال آموزشکانال ایتا زبانکانال زبانکانال ایتا انگلیسیکانال انگلیسیکانال ایتا پایهکانال پایهکانال ایتا آموزشکانال آموزشکانال ایتا گرامرکانال گرامرکانال ایتا انگلیسیکانال انگلیسیکانال ایتا همگامکانال همگامکانال ایتا کتابکانال کتابکانال ایتا Grammarکانال Grammarکانال ایتا inکانال inکانال ایتا useکانال useکانال ایتا آموزشکانال آموزشکانال ایتا لغاتکانال لغاتکانال ایتا انگلیسیکانال انگلیسیکانال ایتا همگامکانال همگامکانال ایتا کتابکانال کتابکانال ایتا 504کانال 504کانال ایتا لغتکانال لغتکانال ایتا ضروریکانال ضروریکانال ایتا لغاتکانال لغاتکانال ایتا کاربردیکانال کاربردیکانال ایتا روزمرهکانال روزمرهکانال ایتا آموزشکانال آموزشکانال ایتا تصویریکانال تصویریکانال ایتا اصطلاحاتکانال اصطلاحاتکانال ایتا معرفیکانال معرفیکانال ایتا بهترینکانال بهترینکانال ایتا اپلیکیشنکانال اپلیکیشنکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا آموزشیکانال آموزشیکانال ایتا دیکشنریکانال دیکشنریکانال ایتا englishchannelکانال englishchannel