معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا مشاوره کنکور 98

@moshaverekonkur98

کانال ایتا مشاوره کنکور 98

کانال ایتا آموزشی 2 سال پیش
😍😍😍😍گروه مشاوره کنکور 98😍😍😍😍
مشاوره کنکور و برنامه ریزی تا روز کنکور 👌👌👌👌👌
برنامه درسی کاملا مجزا برای هر فرد 😋😋😋😋😋😋
تحلیل کامل دروس اختصاصی ازمون ها ( قلمچی سنجش گزینه دو )

برنامه ریزی ماه اول کاملا رایگان👍👍👍👍👍
بررسی نکات ریز و مهم ازمون ها 😉😉😉😉😉😉


@moshaverekonkur98
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 9,743 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا مشاورهکانال مشاورهکانال ایتا کنکورکانال کنکورکانال ایتا 98کانال 98کانال ایتا گروهکانال گروهکانال ایتا مشاورهکانال مشاورهکانال ایتا کنکورکانال کنکورکانال ایتا 98کانال 98کانال ایتا مشاورهکانال مشاورهکانال ایتا کنکورکانال کنکورکانال ایتا برنامهکانال برنامهکانال ایتا ریزیکانال ریزیکانال ایتا تاکانال تاکانال ایتا روزکانال روزکانال ایتا کنکورکانال کنکورکانال ایتا برنامهکانال برنامهکانال ایتا درسیکانال درسیکانال ایتا کاملاکانال کاملاکانال ایتا مجزاکانال مجزاکانال ایتا هرکانال هرکانال ایتا فردکانال فردکانال ایتا تحلیلکانال تحلیلکانال ایتا کاملکانال کاملکانال ایتا دروسکانال دروسکانال ایتا اختصاصیکانال اختصاصیکانال ایتا ازمونکانال ازمونکانال ایتا قلمچیکانال قلمچیکانال ایتا سنجشکانال سنجشکانال ایتا گزینهکانال گزینهکانال ایتا دوکانال دوکانال ایتا برنامهکانال برنامهکانال ایتا ریزیکانال ریزیکانال ایتا ماهکانال ماهکانال ایتا اولکانال اولکانال ایتا کاملاکانال کاملاکانال ایتا رایگانکانال رایگانکانال ایتا بررسیکانال بررسیکانال ایتا نکاتکانال نکاتکانال ایتا ریزکانال ریزکانال ایتا مهمکانال مهمکانال ایتا ازمونکانال ازمونکانال ایتا moshaverekonkur98کانال moshaverekonkur98کانال ایتا moshaverekonkur98کانال moshaverekonkur98