معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا آموزشی کانال ایتا صُدا (صوت دروس حوزه)


کانال ایتا صُدا (صوت دروس حوزه)

@soda96

کانال ایتا صُدا (صوت دروس حوزه)

کانال ایتا آموزشی 2 سال پیش
🔆کانال #درسی_حوزوی شامل دروس : صمدیه، سیوطی، مغنی، بلاغت ، مبادی العربیه ،الموجز،اصول مظفر،رسایل،کفایه، مناهج امام خمینی،بدایه الحکمه،نهایه الحکمه،اشارات بوعلی،لمعه،مکاسب، حلقات شهید صدر، دروس التمهیدیه فی الفقه الاستدالی و...
⚜بانک جامع صوت دروس برترین و محبوب ترین اساتید سطوح عالی قم
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 12,029 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا صُداکانال صُداکانال ایتا صوتکانال صوتکانال ایتا دروسکانال دروسکانال ایتا حوزهکانال حوزهکانال ایتا درسی_حوزویکانال درسی_حوزویکانال ایتا شاملکانال شاملکانال ایتا دروسکانال دروسکانال ایتا صمدیه،کانال صمدیه،کانال ایتا سیوطی،کانال سیوطی،کانال ایتا مغنی،کانال مغنی،کانال ایتا بلاغتکانال بلاغتکانال ایتا مبادیکانال مبادیکانال ایتا العربیهکانال العربیهکانال ایتا ،الموجز،اصولکانال ،الموجز،اصولکانال ایتا مظفر،رسایل،کفایه،کانال مظفر،رسایل،کفایه،کانال ایتا مناهجکانال مناهجکانال ایتا امامکانال امامکانال ایتا خمینی،بدایهکانال خمینی،بدایهکانال ایتا الحکمه،نهایهکانال الحکمه،نهایهکانال ایتا الحکمه،اشاراتکانال الحکمه،اشاراتکانال ایتا بوعلی،لمعه،مکاسب،کانال بوعلی،لمعه،مکاسب،کانال ایتا حلقاتکانال حلقاتکانال ایتا شهیدکانال شهیدکانال ایتا صدر،کانال صدر،کانال ایتا دروسکانال دروسکانال ایتا التمهیدیهکانال التمهیدیهکانال ایتا فیکانال فیکانال ایتا الفقهکانال الفقهکانال ایتا الاستدالیکانال الاستدالیکانال ایتا بانککانال بانککانال ایتا جامعکانال جامعکانال ایتا صوتکانال صوتکانال ایتا دروسکانال دروسکانال ایتا برترینکانال برترینکانال ایتا محبوبکانال محبوبکانال ایتا ترینکانال ترینکانال ایتا اساتیدکانال اساتیدکانال ایتا سطوحکانال سطوحکانال ایتا عالیکانال عالیکانال ایتا قمکانال قمکانال ایتا soda96کانال soda96