معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا آموزشی کانال ایتا آموزش سخنرانی(طلاب)


کانال ایتا آموزش سخنرانی(طلاب)

@sokhanbehtar

کانال ایتا آموزش سخنرانی(طلاب)

کانال ایتا آموزشی 1 سال پیش
کانال آموزش سخنرانی برای طلاب.
تکنیک های ناب رفع استرسو افزایش اعتماد به نفس
تکنیک های اماده کردن متن در کمتر از یک ساعت
تکنیک های زیبا سازی متن سخنرانی و روضه
و راز اصلی تبدیل شدن به یک سخنران حرفه ای
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 3,090 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا آموزشکانال آموزشکانال ایتا سخنرانیکانال سخنرانیکانال ایتا طلابکانال طلابکانال ایتا آموزشکانال آموزشکانال ایتا سخنرانیکانال سخنرانیکانال ایتا طلابکانال طلابکانال ایتا تکنیککانال تکنیککانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا نابکانال نابکانال ایتا رفعکانال رفعکانال ایتا استرسوکانال استرسوکانال ایتا افزایشکانال افزایشکانال ایتا اعتمادکانال اعتمادکانال ایتا نفسکانال نفسکانال ایتا تکنیککانال تکنیککانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا امادهکانال امادهکانال ایتا کردنکانال کردنکانال ایتا متنکانال متنکانال ایتا کمترکانال کمترکانال ایتا یککانال یککانال ایتا ساعتکانال ساعتکانال ایتا تکنیککانال تکنیککانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا زیباکانال زیباکانال ایتا سازیکانال سازیکانال ایتا متنکانال متنکانال ایتا سخنرانیکانال سخنرانیکانال ایتا روضهکانال روضهکانال ایتا رازکانال رازکانال ایتا اصلیکانال اصلیکانال ایتا تبدیلکانال تبدیلکانال ایتا شدنکانال شدنکانال ایتا یککانال یککانال ایتا سخنرانکانال سخنرانکانال ایتا حرفهکانال حرفهکانال ایتا ایکانال ایکانال ایتا sokhanbehtarکانال sokhanbehtar

کانال های ویژه ایتا