معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا طنز اوشگولستان

@ooshgoolestan

کانال ایتا طنز اوشگولستان

کانال ایتا سرگرمی 2 سال پیش
اوشگولستان ضمن ارایه انواع گیف و جوک و لطیفه و بررسی مسایل روز از نگاه طنز با رعایت ادب و احترام بصورت روزانه و منظم فعالیت گسترده خود را در پیام رسانهای ایتا و سروش ادامه می دهد.

در ایتا و سروش به عنوان فعال ترین کانال طنز همراه با شماییم.
ادرس ما در سروش : sapp.ir/ooshgoolestan
ادرس ما در ایتا : eitaa.com/ooshgoolestan
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 14,342 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا طنزکانال طنزکانال ایتا اوشگولستانکانال اوشگولستانکانال ایتا اوشگولستانکانال اوشگولستانکانال ایتا ضمنکانال ضمنکانال ایتا ارایهکانال ارایهکانال ایتا انواعکانال انواعکانال ایتا گیفکانال گیفکانال ایتا جوککانال جوککانال ایتا لطیفهکانال لطیفهکانال ایتا بررسیکانال بررسیکانال ایتا مسایلکانال مسایلکانال ایتا روزکانال روزکانال ایتا نگاهکانال نگاهکانال ایتا طنزکانال طنزکانال ایتا رعایتکانال رعایتکانال ایتا ادبکانال ادبکانال ایتا احترامکانال احترامکانال ایتا بصورتکانال بصورتکانال ایتا روزانهکانال روزانهکانال ایتا منظمکانال منظمکانال ایتا فعالیتکانال فعالیتکانال ایتا گستردهکانال گستردهکانال ایتا خودکانال خودکانال ایتا پیامکانال پیامکانال ایتا رسانهایکانال رسانهایکانال ایتا ایتاکانال ایتاکانال ایتا سروشکانال سروشکانال ایتا ادامهکانال ادامهکانال ایتا میکانال میکانال ایتا دهدکانال دهدکانال ایتا ایتاکانال ایتاکانال ایتا سروشکانال سروشکانال ایتا عنوانکانال عنوانکانال ایتا فعالکانال فعالکانال ایتا ترینکانال ترینکانال ایتا طنزکانال طنزکانال ایتا همراهکانال همراهکانال ایتا شماییمکانال شماییمکانال ایتا ادرسکانال ادرسکانال ایتا ماکانال ماکانال ایتا سروشکانال سروشکانال ایتا sappکانال sappکانال ایتا irooshgoolestanکانال irooshgoolestanکانال ایتا ادرسکانال ادرسکانال ایتا ماکانال ماکانال ایتا ایتاکانال ایتاکانال ایتا eitaaکانال eitaaکانال ایتا comooshgoolestanکانال comooshgoolestanکانال ایتا ooshgoolestanکانال ooshgoolestan