معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا

کانال ایتا طب طلایی

@Tebeshmf

کانال ایتا طب طلایی

کانال ایتا سلامت 1 سال پیش
✅ عضویت در کانال طب سنتی و اسلامی را از دست ندهید
👌 کانالی با بار علمی بالا
✍ آموزش و آشنایی با طب سنتی اسلامی
✍ ارائه مطالب علمی
✍ کلیپ های صوتی و تصویری
✍ آموزش آشپزی و تغذیه سالم
✍ اصلاح سبک زندگی
✍ احادیث معتبر طبی
✍ اخبار طبی و پزشکی
✍ بهداشت و روابط +

✍ نسخه های مجرب و اصیل در زمینه :
🔸 درمان بیماری ها
🔸 زیبایی
🔸 پوست و مو
🔸 آرایشی و بهداشتی
🔸 پیشگیری
💎 هدف کانال : ترویج طب سنتی اسلامی
🚩 با شعار :
ساده ، ارزان ، دردسترس ، کارآ
🇮🇷 در سراسر کشور 🇮🇷
👌 کانالی با بار علمی بالا
✍ آموزش و آشنایی با طب سنتی اسلامی
✍ ارائه مطالب علمی
✍ کلیپ های صوتی و تصویری
✍ آموزش آشپزی و تغذیه سالم
✍ اصلاح سبک زندگی
✍ احادیث معتبر طبی
✍ اخبار طبی و پزشکی
✍ بهداشت و روابط +
✍ نسخه های مجرب و اصیل در زمینه :
🔸 درمان بیماری ها
🔸 زیبایی
🔸 پوست و مو
🔸 آرایشی و بهداشتی
🔸 پیشگیری
💎 هدف کانال : ترویج طب سنتی اسلامی
🚩 با شعار :
ساده ، ارزان ، دردسترس ، کارآ
🇮🇷 در سراسر کشور 🇮🇷
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 4,217 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا طبکانال ایتا طلاییکانال ایتا عضویتکانال ایتا طبکانال ایتا سنتیکانال ایتا اسلامیکانال ایتا دستکانال ایتا ندهیدکانال ایتا کانالیکانال ایتا بارکانال ایتا علمیکانال ایتا بالاکانال ایتا آموزشکانال ایتا آشناییکانال ایتا طبکانال ایتا سنتیکانال ایتا اسلامیکانال ایتا ارائهکانال ایتا مطالبکانال ایتا علمیکانال ایتا کلیپکانال ایتا هایکانال ایتا صوتیکانال ایتا تصویریکانال ایتا آموزشکانال ایتا آشپزیکانال ایتا تغذیهکانال ایتا سالمکانال ایتا اصلاحکانال ایتا سبککانال ایتا زندگیکانال ایتا احادیثکانال ایتا معتبرکانال ایتا طبیکانال ایتا اخبارکانال ایتا طبیکانال ایتا پزشکیکانال ایتا بهداشتکانال ایتا روابطکانال ایتا نسخهکانال ایتا هایکانال ایتا مجربکانال ایتا اصیلکانال ایتا زمینهکانال ایتا درمانکانال ایتا بیماریکانال ایتا زیباییکانال ایتا پوستکانال ایتا موکانال ایتا آرایشیکانال ایتا بهداشتیکانال ایتا پیشگیریکانال ایتا هدفکانال ایتا ترویجکانال ایتا طبکانال ایتا سنتیکانال ایتا اسلامیکانال ایتا شعارکانال ایتا سادهکانال ایتا ارزانکانال ایتا دردسترسکانال ایتا کارآکانال ایتا سراسرکانال ایتا کشورکانال ایتا کانالیکانال ایتا بارکانال ایتا علمیکانال ایتا بالاکانال ایتا آموزشکانال ایتا آشناییکانال ایتا طبکانال ایتا سنتیکانال ایتا اسلامیکانال ایتا ارائهکانال ایتا مطالبکانال ایتا علمیکانال ایتا کلیپکانال ایتا هایکانال ایتا صوتیکانال ایتا تصویریکانال ایتا آموزشکانال ایتا آشپزیکانال ایتا تغذیهکانال ایتا سالمکانال ایتا اصلاحکانال ایتا سبککانال ایتا زندگیکانال ایتا احادیثکانال ایتا معتبرکانال ایتا طبیکانال ایتا اخبارکانال ایتا طبیکانال ایتا پزشکیکانال ایتا بهداشتکانال ایتا روابطکانال ایتا نسخهکانال ایتا هایکانال ایتا مجربکانال ایتا اصیلکانال ایتا زمینهکانال ایتا درمانکانال ایتا بیماریکانال ایتا زیباییکانال ایتا پوستکانال ایتا موکانال ایتا آرایشیکانال ایتا بهداشتیکانال ایتا پیشگیریکانال ایتا هدفکانال ایتا ترویجکانال ایتا طبکانال ایتا سنتیکانال ایتا اسلامیکانال ایتا شعارکانال ایتا سادهکانال ایتا ارزانکانال ایتا دردسترسکانال ایتا کارآکانال ایتا سراسرکانال ایتا کشورکانال ایتا Tebeshmf