معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا خبرهای بورسی

@jadidtarinkhabarhayeboursi

کانال ایتا خبرهای بورسی

کانال ایتا اخبار 4 ماه پیش
هر کسی که در بورس سرمایه گزاری می کنه باید از اخبار و اطلاعات آن با خبر
دراین کانال:
*ناب ترین و جدیدترین خبر های بورسی
*وضعیت بازار و شاخص کل
*پیش بینی ها
*اخبار شرکت های بورسی
*عرض اولیه ها
*افزایش سرمایه ها
*خبر های بنیادی سهام
و ....
گذاشته می شود
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,784 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا خبرهایکانال خبرهایکانال ایتا بورسیکانال بورسیکانال ایتا هرکانال هرکانال ایتا کسیکانال کسیکانال ایتا بورسکانال بورسکانال ایتا سرمایهکانال سرمایهکانال ایتا گزاریکانال گزاریکانال ایتا میکانال میکانال ایتا کنهکانال کنهکانال ایتا بایدکانال بایدکانال ایتا اخبارکانال اخبارکانال ایتا اطلاعاتکانال اطلاعاتکانال ایتا آنکانال آنکانال ایتا خبرکانال خبرکانال ایتا دراینکانال دراینکانال ایتا *نابکانال *نابکانال ایتا ترینکانال ترینکانال ایتا جدیدترینکانال جدیدترینکانال ایتا خبرکانال خبرکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا بورسیکانال بورسیکانال ایتا *وضعیتکانال *وضعیتکانال ایتا بازارکانال بازارکانال ایتا شاخصکانال شاخصکانال ایتا کلکانال کلکانال ایتا *پیشکانال *پیشکانال ایتا بینیکانال بینیکانال ایتا *اخبارکانال *اخبارکانال ایتا شرکتکانال شرکتکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا بورسیکانال بورسیکانال ایتا *عرضکانال *عرضکانال ایتا اولیهکانال اولیهکانال ایتا *افزایشکانال *افزایشکانال ایتا سرمایهکانال سرمایهکانال ایتا *خبرکانال *خبرکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا بنیادیکانال بنیادیکانال ایتا سهامکانال سهامکانال ایتا گذاشتهکانال گذاشتهکانال ایتا میکانال میکانال ایتا شودکانال شودکانال ایتا jadidtarinkhabarhayeboursiکانال jadidtarinkhabarhayeboursi