معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا لبیک یا حسین

@LabbaikYaHossein

کانال ایتا لبیک یا حسین

کانال ایتا سایر 1 سال پیش
حدیث : به سمت حسین فرار کن...

جوانی خدمت امام جواد علیه السلام رسید وعرض کرد:

حالم خوب نیست، از مردم خسته شدم،تهمت،غیبت و… چه کنم؟
بریده ام،نفسم در این بلاد بالا نمی آید

امام جواد(ع) فرمود:
به سمت حسین فرار کن.

اللهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرج 🏴
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 11,115 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا لبیککانال لبیککانال ایتا یاکانال یاکانال ایتا حسینکانال حسینکانال ایتا حدیثکانال حدیثکانال ایتا سمتکانال سمتکانال ایتا حسینکانال حسینکانال ایتا فرارکانال فرارکانال ایتا کنکانال کنکانال ایتا جوانیکانال جوانیکانال ایتا خدمتکانال خدمتکانال ایتا امامکانال امامکانال ایتا جوادکانال جوادکانال ایتا علیهکانال علیهکانال ایتا السلامکانال السلامکانال ایتا رسیدکانال رسیدکانال ایتا وعرضکانال وعرضکانال ایتا کردکانال کردکانال ایتا حالمکانال حالمکانال ایتا خوبکانال خوبکانال ایتا نیست،کانال نیست،کانال ایتا مردمکانال مردمکانال ایتا خستهکانال خستهکانال ایتا شدم،تهمت،غیبتکانال شدم،تهمت،غیبتکانال ایتا و…کانال و…کانال ایتا چهکانال چهکانال ایتا کنم؟کانال کنم؟کانال ایتا بریدهکانال بریدهکانال ایتا ام،نفسمکانال ام،نفسمکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا بلادکانال بلادکانال ایتا بالاکانال بالاکانال ایتا نمیکانال نمیکانال ایتا آیدکانال آیدکانال ایتا امامکانال امامکانال ایتا جوادکانال جوادکانال ایتا عکانال عکانال ایتا فرمودکانال فرمودکانال ایتا سمتکانال سمتکانال ایتا حسینکانال حسینکانال ایتا فرارکانال فرارکانال ایتا کنکانال کنکانال ایتا اللهُمَّکانال اللهُمَّکانال ایتا عَجِّلْکانال عَجِّلْکانال ایتا لِوَلِیِّکَکانال لِوَلِیِّکَکانال ایتا الْفَرجکانال الْفَرجکانال ایتا LabbaikYaHosseinکانال LabbaikYaHossein