معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا مجلس شهدا

@Majles_e_shohada

کانال ایتا مجلس شهدا

کانال ایتا مذهبی 2 سال پیش
🌿پیام رسان \" ایتا \"🌿http://eitaa.com/majles_e_shohada

ما سینه زدیم بی صدا باریدند
از هر چه که دم زدیم آنها دیدند
ما مدعیان صف اول بودیم
از آخر مجلس شهدارا چیدند

ادمین تبادل👇
@abre_barran
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 9,097 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا مجلسکانال مجلسکانال ایتا شهداکانال شهداکانال ایتا پیامکانال پیامکانال ایتا رسانکانال رسانکانال ایتا \"کانال \"کانال ایتا ایتاکانال ایتاکانال ایتا \"کانال \"کانال ایتا httpکانال httpکانال ایتا eitaaکانال eitaaکانال ایتا commajles_e_shohadaکانال commajles_e_shohadaکانال ایتا ماکانال ماکانال ایتا سینهکانال سینهکانال ایتا زدیمکانال زدیمکانال ایتا بیکانال بیکانال ایتا صداکانال صداکانال ایتا باریدندکانال باریدندکانال ایتا هرکانال هرکانال ایتا چهکانال چهکانال ایتا دمکانال دمکانال ایتا زدیمکانال زدیمکانال ایتا آنهاکانال آنهاکانال ایتا دیدندکانال دیدندکانال ایتا ماکانال ماکانال ایتا مدعیانکانال مدعیانکانال ایتا صفکانال صفکانال ایتا اولکانال اولکانال ایتا بودیمکانال بودیمکانال ایتا آخرکانال آخرکانال ایتا مجلسکانال مجلسکانال ایتا شهداراکانال شهداراکانال ایتا چیدندکانال چیدندکانال ایتا ادمینکانال ادمینکانال ایتا تبادلکانال تبادلکانال ایتا abre_barranکانال abre_barranکانال ایتا Majles_e_shohadaکانال Majles_e_shohada