معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا مذهبی کانال ایتا هیئت محبان حضرت زهرا


کانال ایتا هیئت محبان حضرت زهرا

@Mohebban_raran

کانال ایتا هیئت محبان حضرت زهرا

کانال ایتا مذهبی 2 سال پیش
💎هیئت محبّان حضرت زهرا(سلام الله علیها)
اصفهان - راران

💎برگزاری هیئت هفتگی نوجوانان و جوانان

💎برگزاری عزاداری و سوگواری در دهه اول
فاطمیّه

💎برنامه های مذهبی و فرهنگی

💎 تأسیس: ۱۳۹۰
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 4,987 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا هیئتکانال هیئتکانال ایتا محبانکانال محبانکانال ایتا حضرتکانال حضرتکانال ایتا زهراکانال زهراکانال ایتا هیئتکانال هیئتکانال ایتا محبّانکانال محبّانکانال ایتا حضرتکانال حضرتکانال ایتا زهراکانال زهراکانال ایتا سلامکانال سلامکانال ایتا اللهکانال اللهکانال ایتا علیهاکانال علیهاکانال ایتا اصفهانکانال اصفهانکانال ایتا رارانکانال رارانکانال ایتا برگزاریکانال برگزاریکانال ایتا هیئتکانال هیئتکانال ایتا هفتگیکانال هفتگیکانال ایتا نوجوانانکانال نوجوانانکانال ایتا جوانانکانال جوانانکانال ایتا برگزاریکانال برگزاریکانال ایتا عزاداریکانال عزاداریکانال ایتا سوگواریکانال سوگواریکانال ایتا دههکانال دههکانال ایتا اولکانال اولکانال ایتا فاطمیّهکانال فاطمیّهکانال ایتا برنامهکانال برنامهکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا مذهبیکانال مذهبیکانال ایتا فرهنگیکانال فرهنگیکانال ایتا تأسیسکانال تأسیسکانال ایتا ۱۳۹۰کانال ۱۳۹۰کانال ایتا Mohebban_raranکانال Mohebban_raran