معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا مذهبی کانال ایتا جوانان انقلابی


کانال ایتا جوانان انقلابی

@Naslechaharome

کانال ایتا جوانان انقلابی

کانال ایتا مذهبی 2 سال پیش
.لبیک یا خامنه ای:
( سیاسی - اقتصادی - منطقه )
🔹سخنرانی های #سیدعلی_خامنه_ای ، #استادرائفی_پور و دیگر شخصیت های #سیاسی
🔴 #خط_مقاومت خطی #انقلابی ست نه خط#اصولگرا ونه خط #اصلاح_طلب را می‌پسندد
🔸صوت شهدایی 🎙
🔹تولید پادکست های صوتی 🔊
🔸#عکس_نوشته و #طنز نوشته های #سیاسی 📸
کانال #خط_مقاومت را (باید) دنبال کنید😉🔻
✅ eitaa.com/joinchat/1810956288C8796cb6e62
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 9,517 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا جوانانکانال جوانانکانال ایتا انقلابیکانال انقلابیکانال ایتا لبیککانال لبیککانال ایتا یاکانال یاکانال ایتا خامنهکانال خامنهکانال ایتا ایکانال ایکانال ایتا سیاسیکانال سیاسیکانال ایتا اقتصادیکانال اقتصادیکانال ایتا منطقهکانال منطقهکانال ایتا سخنرانیکانال سخنرانیکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا سیدعلی_خامنه_ایکانال سیدعلی_خامنه_ایکانال ایتا استادرائفی_پورکانال استادرائفی_پورکانال ایتا دیگرکانال دیگرکانال ایتا شخصیتکانال شخصیتکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا سیاسیکانال سیاسیکانال ایتا خط_مقاومتکانال خط_مقاومتکانال ایتا خطیکانال خطیکانال ایتا انقلابیکانال انقلابیکانال ایتا ستکانال ستکانال ایتا نهکانال نهکانال ایتا خطاصولگراکانال خطاصولگراکانال ایتا ونهکانال ونهکانال ایتا خطکانال خطکانال ایتا اصلاح_طلبکانال اصلاح_طلبکانال ایتا می‌پسنددکانال می‌پسنددکانال ایتا صوتکانال صوتکانال ایتا شهداییکانال شهداییکانال ایتا تولیدکانال تولیدکانال ایتا پادکستکانال پادکستکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا صوتیکانال صوتیکانال ایتا عکس_نوشتهکانال عکس_نوشتهکانال ایتا طنزکانال طنزکانال ایتا نوشتهکانال نوشتهکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا سیاسیکانال سیاسیکانال ایتا خط_مقاومتکانال خط_مقاومتکانال ایتا بایدکانال بایدکانال ایتا دنبالکانال دنبالکانال ایتا کنیدکانال کنیدکانال ایتا eitaaکانال eitaaکانال ایتا comjoinchat1810956288C8796cb6e62کانال comjoinchat1810956288C8796cb6e62کانال ایتا Naslechaharomeکانال Naslechaharome