معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا مذهبی کانال ایتا صابِرینِ مُتَنَعِّم


کانال ویژه
کانال ایتا صابِرینِ مُتَنَعِّم

@Saberine_Motenaem

کانال ایتا صابِرینِ مُتَنَعِّم

کانال ایتا مذهبی امروز
~ بسمِ‌ربِ‌الشهداء\'والصِدیقین 🤍

-قَالَ‌رَسُولُ‌اللَّهِ(ص)
«الصَّبْرُثَلَاثَةٌ:صَبْرٌعِنْدَالْمُصِیبَةِ،وَصَبْرٌعَلَی‌الطَّاعَةِ،
وَصَبْرٌعَنِ‌الْمَعْصِیَة.»

📙⃟¦⇢⊰حَوالےدِل

--درگیرآسمانیم..
زمین‌رااعتبارے‌نیست..

⚘شُروعِموטּ‌بِھ‌‌وقتِ‌نگاهِ‌شُھدا⚘
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 688 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا صابِرینِکانال صابِرینِکانال ایتا مُتَنَعِّمکانال مُتَنَعِّمکانال ایتا ~کانال ~کانال ایتا بسمِ‌ربِ‌الشهداء\'والصِدیقینکانال بسمِ‌ربِ‌الشهداء\'والصِدیقینکانال ایتا 🤍کانال 🤍کانال ایتا قَالَ‌رَسُولُ‌اللَّهِکانال قَالَ‌رَسُولُ‌اللَّهِکانال ایتا صکانال صکانال ایتا «الصَّبْرُثَلَاثَةٌکانال «الصَّبْرُثَلَاثَةٌکانال ایتا صَبْرٌعِنْدَالْمُصِیبَةِ،وَصَبْرٌعَلَی‌الطَّاعَةِ،کانال صَبْرٌعِنْدَالْمُصِیبَةِ،وَصَبْرٌعَلَی‌الطَّاعَةِ،کانال ایتا وَصَبْرٌعَنِ‌الْمَعْصِیَةکانال وَصَبْرٌعَنِ‌الْمَعْصِیَةکانال ایتا »کانال »کانال ایتا ⃟¦⊰حَوالےدِلکانال ⃟¦⊰حَوالےدِلکانال ایتا درگیرآسمانیمکانال درگیرآسمانیمکانال ایتا زمین‌رااعتبارے‌نیستکانال زمین‌رااعتبارے‌نیستکانال ایتا شُروعِموטּ‌بِھ‌‌وقتِ‌نگاهِ‌شُھداکانال شُروعِموטּ‌بِھ‌‌وقتِ‌نگاهِ‌شُھداکانال ایتا Saberine_Motenaemکانال Saberine_Motenaem