معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتامای چنلز کانال ایتا کانال ایتا مذهبی کانال ایتا هم قدم با بانو رقیه


کانال ایتا هم قدم با بانو رقیه

@Ya_bibiroghaye

کانال ایتا هم قدم با بانو رقیه

کانال ایتا مذهبی 2 سال پیش
«یَوْمَ لَا یَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ» (شعراء/۸۸ )

روزی که نه مال سود می‌دهد و نه فرزندان؛ مگر آن+که با قلبی رسته از شرک به نزد خدا بیاید.

مبحث قلب سلیم همراه با صوت های استاد شجاعی
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 4,162 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا همکانال همکانال ایتا قدمکانال قدمکانال ایتا بانوکانال بانوکانال ایتا رقیهکانال رقیهکانال ایتا «یَوْمَکانال «یَوْمَکانال ایتا لَاکانال لَاکانال ایتا یَنفَعُکانال یَنفَعُکانال ایتا مَالٌکانال مَالٌکانال ایتا وَلَاکانال وَلَاکانال ایتا بَنُونَکانال بَنُونَکانال ایتا إِلَّاکانال إِلَّاکانال ایتا مَنْکانال مَنْکانال ایتا أَتَىکانال أَتَىکانال ایتا اللَّهَکانال اللَّهَکانال ایتا بِقَلْبٍکانال بِقَلْبٍکانال ایتا سَلِیمٍ»کانال سَلِیمٍ»کانال ایتا شعراء۸۸کانال شعراء۸۸کانال ایتا روزیکانال روزیکانال ایتا نهکانال نهکانال ایتا مالکانال مالکانال ایتا سودکانال سودکانال ایتا می‌دهدکانال می‌دهدکانال ایتا نهکانال نهکانال ایتا فرزندان؛کانال فرزندان؛کانال ایتا مگرکانال مگرکانال ایتا آن+کهکانال آن+کهکانال ایتا قلبیکانال قلبیکانال ایتا رستهکانال رستهکانال ایتا شرککانال شرککانال ایتا نزدکانال نزدکانال ایتا خداکانال خداکانال ایتا بیایدکانال بیایدکانال ایتا مبحثکانال مبحثکانال ایتا قلبکانال قلبکانال ایتا سلیمکانال سلیمکانال ایتا همراهکانال همراهکانال ایتا صوتکانال صوتکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا استادکانال استادکانال ایتا شجاعیکانال شجاعیکانال ایتا Ya_bibiroghayeکانال Ya_bibiroghaye