معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا مذهبی کانال ایتا دوست داران شهدا


کانال ایتا دوست داران شهدا

@doost_darane_shohada

کانال ایتا دوست داران شهدا

کانال ایتا مذهبی 2 سال پیش
مطالبی از ۶ شهید دفاع مقدس به نام های:
۱- شهید ابراهیم هادی
۲- شهید هادی ذوالفقاری
۳- شهید اسماعیل سریشی
۴- طلبه شهید علی سیفی
۵- شهید محمدرضا تورجی
۶- شهید سید مجتبی علمدار
گذاشته میشود.
و در کل کانال خوبی است.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 7,355 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا دوستکانال دوستکانال ایتا دارانکانال دارانکانال ایتا شهداکانال شهداکانال ایتا مطالبیکانال مطالبیکانال ایتا ۶کانال ۶کانال ایتا شهیدکانال شهیدکانال ایتا دفاعکانال دفاعکانال ایتا مقدسکانال مقدسکانال ایتا نامکانال نامکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا ۱کانال ۱کانال ایتا شهیدکانال شهیدکانال ایتا ابراهیمکانال ابراهیمکانال ایتا هادیکانال هادیکانال ایتا ۲کانال ۲کانال ایتا شهیدکانال شهیدکانال ایتا هادیکانال هادیکانال ایتا ذوالفقاریکانال ذوالفقاریکانال ایتا ۳کانال ۳کانال ایتا شهیدکانال شهیدکانال ایتا اسماعیلکانال اسماعیلکانال ایتا سریشیکانال سریشیکانال ایتا ۴کانال ۴کانال ایتا طلبهکانال طلبهکانال ایتا شهیدکانال شهیدکانال ایتا علیکانال علیکانال ایتا سیفیکانال سیفیکانال ایتا ۵کانال ۵کانال ایتا شهیدکانال شهیدکانال ایتا محمدرضاکانال محمدرضاکانال ایتا تورجیکانال تورجیکانال ایتا ۶کانال ۶کانال ایتا شهیدکانال شهیدکانال ایتا سیدکانال سیدکانال ایتا مجتبیکانال مجتبیکانال ایتا علمدارکانال علمدارکانال ایتا گذاشتهکانال گذاشتهکانال ایتا میشودکانال میشودکانال ایتا کلکانال کلکانال ایتا خوبیکانال خوبیکانال ایتا استکانال استکانال ایتا doost_darane_shohadaکانال doost_darane_shohada