معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا مذهبی کانال ایتا گروه جهادی امام حسین


کانال ایتا گروه جهادی امام حسین

@jahad_emamhossein

کانال ایتا گروه جهادی امام حسین

کانال ایتا مذهبی 2 سال پیش
✅اهداف گروه جهادی امام حسین(علیه السلام):
🔸🔹محرومیت زدایی وخدمت به مناطق محروم
🔸🔹تربیت علمی و عملی جوانان مؤمن و متدین با حفظ روحیه جهادی
🔸🔹فعالیت در حوزه فرهنگی جامعه نظیر خانواده،حجاب ،اوقات فراغت و ...
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 6,653 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا گروهکانال گروهکانال ایتا جهادیکانال جهادیکانال ایتا امامکانال امامکانال ایتا حسینکانال حسینکانال ایتا اهدافکانال اهدافکانال ایتا گروهکانال گروهکانال ایتا جهادیکانال جهادیکانال ایتا امامکانال امامکانال ایتا حسینکانال حسینکانال ایتا علیهکانال علیهکانال ایتا السلامکانال السلامکانال ایتا محرومیتکانال محرومیتکانال ایتا زداییکانال زداییکانال ایتا وخدمتکانال وخدمتکانال ایتا مناطقکانال مناطقکانال ایتا محرومکانال محرومکانال ایتا تربیتکانال تربیتکانال ایتا علمیکانال علمیکانال ایتا عملیکانال عملیکانال ایتا جوانانکانال جوانانکانال ایتا مؤمنکانال مؤمنکانال ایتا متدینکانال متدینکانال ایتا حفظکانال حفظکانال ایتا روحیهکانال روحیهکانال ایتا جهادیکانال جهادیکانال ایتا فعالیتکانال فعالیتکانال ایتا حوزهکانال حوزهکانال ایتا فرهنگیکانال فرهنگیکانال ایتا جامعهکانال جامعهکانال ایتا نظیرکانال نظیرکانال ایتا خانواده،حجابکانال خانواده،حجابکانال ایتا ،اوقاتکانال ،اوقاتکانال ایتا فراغتکانال فراغتکانال ایتا jahad_emamhosseinکانال jahad_emamhossein