معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا نورالثقلین

@nor_al_saghaleyn

کانال ایتا نورالثقلین

کانال ایتا مذهبی 11 ماه پیش
هر آنچه که یک شیعه باید بداند!
👈احادیث و روایات ناب أئمه اطهار
👈خاطراتی از زندگی شهدا
👈سیره ی پیشوایان و بزرگان
👈احکام شرعی
👈پاسخ به شبهات
👈اخبار مهم سیاسی
یه کانال ناب مذهبی با کلی مطالب جدید و بروز مناسب برای افرادی که از داشت چندین کانال خسته شدن
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 3,078 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا نورالثقلینکانال نورالثقلینکانال ایتا هرکانال هرکانال ایتا آنچهکانال آنچهکانال ایتا یککانال یککانال ایتا شیعهکانال شیعهکانال ایتا بایدکانال بایدکانال ایتا بداندکانال بداندکانال ایتا احادیثکانال احادیثکانال ایتا روایاتکانال روایاتکانال ایتا نابکانال نابکانال ایتا أئمهکانال أئمهکانال ایتا اطهارکانال اطهارکانال ایتا خاطراتیکانال خاطراتیکانال ایتا زندگیکانال زندگیکانال ایتا شهداکانال شهداکانال ایتا سیرهکانال سیرهکانال ایتا یکانال یکانال ایتا پیشوایانکانال پیشوایانکانال ایتا بزرگانکانال بزرگانکانال ایتا احکامکانال احکامکانال ایتا شرعیکانال شرعیکانال ایتا پاسخکانال پاسخکانال ایتا شبهاتکانال شبهاتکانال ایتا اخبارکانال اخبارکانال ایتا مهمکانال مهمکانال ایتا سیاسیکانال سیاسیکانال ایتا یهکانال یهکانال ایتا نابکانال نابکانال ایتا مذهبیکانال مذهبیکانال ایتا کلیکانال کلیکانال ایتا مطالبکانال مطالبکانال ایتا جدیدکانال جدیدکانال ایتا بروزکانال بروزکانال ایتا مناسبکانال مناسبکانال ایتا افرادیکانال افرادیکانال ایتا داشتکانال داشتکانال ایتا چندینکانال چندینکانال ایتا خستهکانال خستهکانال ایتا شدنکانال شدنکانال ایتا nor_al_saghaleynکانال nor_al_saghaleyn