معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا مذهبی کانال ایتا افق انقلاب اسلامی


کانال ایتا افق انقلاب اسلامی

@ofogh_es

کانال ایتا افق انقلاب اسلامی

کانال ایتا مذهبی 2 سال پیش
این انقلاب، با این عظمت و ابعاد و آثار عملی، از لحاظ ارایه ی #مبانی_فکری خودش، یکی از ضعیف ترین و کم کارترین انقلابها و بلکه تحولات دنیاست....باید بگوییم یک ‏ذره بیشتر از صفر و خیلی خیلی کم کار شده است...
(۱۳۶۸/۰۹/۰۷ مقام معظم رهبری )
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 3,683 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا افقکانال افقکانال ایتا انقلابکانال انقلابکانال ایتا اسلامیکانال اسلامیکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا انقلاب،کانال انقلاب،کانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا عظمتکانال عظمتکانال ایتا ابعادکانال ابعادکانال ایتا آثارکانال آثارکانال ایتا عملی،کانال عملی،کانال ایتا لحاظکانال لحاظکانال ایتا ارایهکانال ارایهکانال ایتا ی مبانی_فکری خودش،کانال ی مبانی_فکری خودش،کانال ایتا یکیکانال یکیکانال ایتا ضعیفکانال ضعیفکانال ایتا ترینکانال ترینکانال ایتا کمکانال کمکانال ایتا کارترینکانال کارترینکانال ایتا انقلابهاکانال انقلابهاکانال ایتا بلکهکانال بلکهکانال ایتا تحولاتکانال تحولاتکانال ایتا دنیاستکانال دنیاستکانال ایتا بایدکانال بایدکانال ایتا بگوییمکانال بگوییمکانال ایتا یککانال یککانال ایتا ‏ذرهکانال ‏ذرهکانال ایتا بیشترکانال بیشترکانال ایتا صفرکانال صفرکانال ایتا خیلیکانال خیلیکانال ایتا خیلیکانال خیلیکانال ایتا کمکانال کمکانال ایتا کارکانال کارکانال ایتا شدهکانال شدهکانال ایتا استکانال استکانال ایتا ۱۳۶۸۰۹۰۷کانال ۱۳۶۸۰۹۰۷کانال ایتا مقامکانال مقامکانال ایتا معظمکانال معظمکانال ایتا رهبریکانال رهبریکانال ایتا ofogh_esکانال ofogh_es