معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتامای چنلز کانال ایتا کانال ایتا مذهبی کانال ایتا هیئت رقیه بنت الحسین


کانال ایتا هیئت رقیه بنت الحسین

@roghayehbentalhosein_1393

کانال ایتا هیئت رقیه بنت الحسین

کانال ایتا مذهبی 4 ماه پیش
کانال رسمی ✨ هیئت رقیه بنت الحسین(ع) ✨

🔸اطلاع رسانی جلسات؛ارائه گلچینی از مراسمات و...🔸

🔹کانال توسط خادمین واحد سایبری هیئت اداره میگرد

آدرس:دزفول/بخش چغامیش/شهرک بنه عیسی/مسجد صاحب الزمان عج
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 728 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا هیئتکانال هیئتکانال ایتا رقیهکانال رقیهکانال ایتا بنتکانال بنتکانال ایتا الحسینکانال الحسینکانال ایتا رسمیکانال رسمیکانال ایتا هیئتکانال هیئتکانال ایتا رقیهکانال رقیهکانال ایتا بنتکانال بنتکانال ایتا الحسینکانال الحسینکانال ایتا عکانال عکانال ایتا اطلاعکانال اطلاعکانال ایتا رسانیکانال رسانیکانال ایتا جلسات؛ارائهکانال جلسات؛ارائهکانال ایتا گلچینیکانال گلچینیکانال ایتا مراسماتکانال مراسماتکانال ایتا توسطکانال توسطکانال ایتا خادمینکانال خادمینکانال ایتا واحدکانال واحدکانال ایتا سایبریکانال سایبریکانال ایتا هیئتکانال هیئتکانال ایتا ادارهکانال ادارهکانال ایتا میگردکانال میگردکانال ایتا آدرسکانال آدرسکانال ایتا دزفولبخشکانال دزفولبخشکانال ایتا چغامیششهرککانال چغامیششهرککانال ایتا بنهکانال بنهکانال ایتا عیسیمسجدکانال عیسیمسجدکانال ایتا صاحبکانال صاحبکانال ایتا الزمانکانال الزمانکانال ایتا عجکانال عجکانال ایتا roghayehbentalhosein_1393کانال roghayehbentalhosein_1393