معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتامای چنلز کانال ایتا کانال ایتا مذهبی کانال ایتا هر شهید یک کتاب


کانال ایتا هر شهید یک کتاب

@shahid_ketabi

کانال ایتا هر شهید یک کتاب

کانال ایتا مذهبی 5 ماه پیش
نهضت ملی #هر_شهید_یک_کتاب با هدف جمع‌آوری خاطرات شهدا راه‌اندازی شده است و اعضای آن معتقدند هر شهید این شایستگی را داشته که از وی، دستِ کم یک کتاب به نگارش درآید
درصورتی که اعتقاد به این شعار دارید به ما بپیوندید👇
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,224 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا هرکانال هرکانال ایتا شهیدکانال شهیدکانال ایتا یککانال یککانال ایتا کتابکانال کتابکانال ایتا نهضتکانال نهضتکانال ایتا ملیکانال ملیکانال ایتا هر_شهید_یک_کتابکانال هر_شهید_یک_کتابکانال ایتا هدفکانال هدفکانال ایتا جمع‌آوریکانال جمع‌آوریکانال ایتا خاطراتکانال خاطراتکانال ایتا شهداکانال شهداکانال ایتا راه‌اندازیکانال راه‌اندازیکانال ایتا شدهکانال شدهکانال ایتا استکانال استکانال ایتا اعضایکانال اعضایکانال ایتا آنکانال آنکانال ایتا معتقدندکانال معتقدندکانال ایتا هرکانال هرکانال ایتا شهیدکانال شهیدکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا شایستگیکانال شایستگیکانال ایتا داشتهکانال داشتهکانال ایتا وی،کانال وی،کانال ایتا دستِکانال دستِکانال ایتا کمکانال کمکانال ایتا یککانال یککانال ایتا کتابکانال کتابکانال ایتا نگارشکانال نگارشکانال ایتا درآیدکانال درآیدکانال ایتا درصورتیکانال درصورتیکانال ایتا اعتقادکانال اعتقادکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا شعارکانال شعارکانال ایتا داریدکانال داریدکانال ایتا ماکانال ماکانال ایتا بپیوندیدکانال بپیوندیدکانال ایتا shahid_ketabiکانال shahid_ketabi