معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا مذهبی کانال ایتا شمیم قرآن (مرصاد)


کانال ایتا شمیم قرآن (مرصاد)

@shamimequranmersad

کانال ایتا شمیم قرآن (مرصاد)

کانال ایتا مذهبی 10 ماه پیش
🌹👈کانال«شمیم قرآن» وابسته به\"مجموعه فرهنگی جهادی مرصاد\"با هدف تبلیغ و ترویج قرآن کریم و هرچه نزدیکتر شدن دلها با قرآن راه اندازی گردیده که ان شاءالله در این راه ما را یاری نمایید و باکمک شما دراین زمینه موفق باشیم🌷
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 2,330 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا شمیمکانال شمیمکانال ایتا قرآنکانال قرآنکانال ایتا مرصادکانال مرصادکانال ایتا کانال«شمیمکانال کانال«شمیمکانال ایتا قرآن»کانال قرآن»کانال ایتا وابستهکانال وابستهکانال ایتا به\"کانال به\"کانال ایتا مجموعهکانال مجموعهکانال ایتا فرهنگیکانال فرهنگیکانال ایتا جهادیکانال جهادیکانال ایتا مرصاد\"کانال مرصاد\"کانال ایتا هدفکانال هدفکانال ایتا تبلیغکانال تبلیغکانال ایتا ترویجکانال ترویجکانال ایتا قرآنکانال قرآنکانال ایتا کریمکانال کریمکانال ایتا هرچهکانال هرچهکانال ایتا نزدیکترکانال نزدیکترکانال ایتا شدنکانال شدنکانال ایتا دلهاکانال دلهاکانال ایتا قرآنکانال قرآنکانال ایتا راهکانال راهکانال ایتا اندازیکانال اندازیکانال ایتا گردیدهکانال گردیدهکانال ایتا انکانال انکانال ایتا شاءاللهکانال شاءاللهکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا راهکانال راهکانال ایتا ماکانال ماکانال ایتا یاریکانال یاریکانال ایتا نماییدکانال نماییدکانال ایتا باکمککانال باکمککانال ایتا شماکانال شماکانال ایتا دراینکانال دراینکانال ایتا زمینهکانال زمینهکانال ایتا موفقکانال موفقکانال ایتا باشیمکانال باشیمکانال ایتا shamimequranmersadکانال shamimequranmersad