معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا سلیمانی ها

@soleimaniha313

کانال ایتا سلیمانی ها

کانال ایتا مذهبی دیروز
موضوعات روزانه کانال:
1- حدیث روز
2- نکات اخلاقی بزرگان
3- آشنایی و تحلیل مسائل روز
4- مطالب طب اسلامی
5- منظومه فکری امام و رهبری
6- یک آیه قرآن همراه با ترجمه و تبیین کاربردی
علاقمندان به همکاری به آیدی
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 2,047 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا سلیمانیکانال سلیمانیکانال ایتا موضوعاتکانال موضوعاتکانال ایتا روزانهکانال روزانهکانال ایتا 1کانال 1کانال ایتا حدیثکانال حدیثکانال ایتا روزکانال روزکانال ایتا 2کانال 2کانال ایتا نکاتکانال نکاتکانال ایتا اخلاقیکانال اخلاقیکانال ایتا بزرگانکانال بزرگانکانال ایتا 3کانال 3کانال ایتا آشناییکانال آشناییکانال ایتا تحلیلکانال تحلیلکانال ایتا مسائلکانال مسائلکانال ایتا روزکانال روزکانال ایتا 4کانال 4کانال ایتا مطالبکانال مطالبکانال ایتا طبکانال طبکانال ایتا اسلامیکانال اسلامیکانال ایتا 5کانال 5کانال ایتا منظومهکانال منظومهکانال ایتا فکریکانال فکریکانال ایتا امامکانال امامکانال ایتا رهبریکانال رهبریکانال ایتا 6کانال 6کانال ایتا یککانال یککانال ایتا آیهکانال آیهکانال ایتا قرآنکانال قرآنکانال ایتا همراهکانال همراهکانال ایتا ترجمهکانال ترجمهکانال ایتا تبیینکانال تبیینکانال ایتا کاربردیکانال کاربردیکانال ایتا علاقمندانکانال علاقمندانکانال ایتا همکاریکانال همکاریکانال ایتا آیدیکانال آیدیکانال ایتا soleimaniha313کانال soleimaniha313