معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا علمی کانال ایتا علمی-دانشجویی مرمت


کانال ایتا علمی-دانشجویی مرمت

@tehranartconservation

کانال ایتا علمی-دانشجویی مرمت

کانال ایتا علمی 2 سال پیش
کانال علمی- دانشجویی مرمت اشیاء و مطالعات موزه دانشگاه هنر تهرا. (فعالیت‌های آموزشی، رویدادهای علمی، تولید و نشر محتوای علمی، فعالیت پژوهشی، کارآفرینی، خلاقیت علمی، گفتگوی علمی و تخصصی، ارتباطات و همکاری‌های علمی از جمله فعالیت‌های انجمن علمی-دانشجویی مرمت اشیاء و مطالعات موزه دانشگاه هنر محسوب می شود.)
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 3,823 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا علمیکانال علمیکانال ایتا دانشجوییکانال دانشجوییکانال ایتا مرمتکانال مرمتکانال ایتا علمیکانال علمیکانال ایتا دانشجوییکانال دانشجوییکانال ایتا مرمتکانال مرمتکانال ایتا اشیاءکانال اشیاءکانال ایتا مطالعاتکانال مطالعاتکانال ایتا موزهکانال موزهکانال ایتا دانشگاهکانال دانشگاهکانال ایتا هنرکانال هنرکانال ایتا تهراکانال تهراکانال ایتا فعالیت‌هایکانال فعالیت‌هایکانال ایتا آموزشی،کانال آموزشی،کانال ایتا رویدادهایکانال رویدادهایکانال ایتا علمی،کانال علمی،کانال ایتا تولیدکانال تولیدکانال ایتا نشرکانال نشرکانال ایتا محتوایکانال محتوایکانال ایتا علمی،کانال علمی،کانال ایتا فعالیتکانال فعالیتکانال ایتا پژوهشی،کانال پژوهشی،کانال ایتا کارآفرینی،کانال کارآفرینی،کانال ایتا خلاقیتکانال خلاقیتکانال ایتا علمی،کانال علمی،کانال ایتا گفتگویکانال گفتگویکانال ایتا علمیکانال علمیکانال ایتا تخصصی،کانال تخصصی،کانال ایتا ارتباطاتکانال ارتباطاتکانال ایتا همکاری‌هایکانال همکاری‌هایکانال ایتا علمیکانال علمیکانال ایتا جملهکانال جملهکانال ایتا فعالیت‌هایکانال فعالیت‌هایکانال ایتا انجمنکانال انجمنکانال ایتا علمیکانال علمیکانال ایتا دانشجوییکانال دانشجوییکانال ایتا مرمتکانال مرمتکانال ایتا اشیاءکانال اشیاءکانال ایتا مطالعاتکانال مطالعاتکانال ایتا موزهکانال موزهکانال ایتا دانشگاهکانال دانشگاهکانال ایتا هنرکانال هنرکانال ایتا محسوبکانال محسوبکانال ایتا میکانال میکانال ایتا شودکانال شودکانال ایتا tehranartconservationکانال tehranartconservation