معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا فروشگاه کانال ایتا حجاب و عفاف الزهرا


کانال ایتا حجاب و عفاف الزهرا

@hejab0513

کانال ایتا حجاب و عفاف الزهرا

کانال ایتا فروشگاه 6 ماه پیش
تولیدی حجاب و عفاف الزهرا(مشهد)
🏃♂️🏃♂️🏃♂️🏃♂️سلام به همه بانوان حجاب و عفاف الزهرا به اطلاع شما میرسانیم به منظور ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و پیشرفت تولید ملی از تاریخ ۹۸/۶/۱۰الی ۹۸/۶/۲۰ به مدت ۱۰ روز بر روی تمام مدل های چادر موجود در فروشگاه #تخفیف ۱۰۰۰۰ تومن به کلیه مشتریان عرضه میگردد همچنین همراه با خرید هر چادر یک #هدیه ناقابل از طرف تولیدی حجاب و عفاف الزهرا دریافت خواهید کرد🌷🌷🌷

#ایام سوگواری

#تولید ملی


🔊🔊🔊🔊با عضویت در کانال حجاب و عفاف الزهرا از تخفیفات ویژ ه ای برخوردار شوید 🔊🔊🔊

#حجاب و عفاف الزهرا
آدرس مشهد بازار امام رضا (ع) بازار سوم از سمت حرم لاین سمت راست بالای بانک ملی پلاک ۲/۹۰۰ چادر فروشی حجاب و عفاف الزهرا تلفن تماس
فروشگاه_۰۵۱۳۳۶۸۵۰۴۶
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 9,061 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا حجابکانال حجابکانال ایتا عفافکانال عفافکانال ایتا الزهراکانال الزهراکانال ایتا تولیدیکانال تولیدیکانال ایتا حجابکانال حجابکانال ایتا عفافکانال عفافکانال ایتا الزهراکانال الزهراکانال ایتا مشهدکانال مشهدکانال ایتا سلامکانال سلامکانال ایتا همهکانال همهکانال ایتا بانوانکانال بانوانکانال ایتا حجابکانال حجابکانال ایتا عفافکانال عفافکانال ایتا الزهراکانال الزهراکانال ایتا اطلاعکانال اطلاعکانال ایتا شماکانال شماکانال ایتا میرسانیمکانال میرسانیمکانال ایتا منظورکانال منظورکانال ایتا ایامکانال ایامکانال ایتا سوگواریکانال سوگواریکانال ایتا آقاکانال آقاکانال ایتا اباکانال اباکانال ایتا عبداللهکانال عبداللهکانال ایتا الحسینکانال الحسینکانال ایتا ترویجکانال ترویجکانال ایتا فرهنگکانال فرهنگکانال ایتا حجابکانال حجابکانال ایتا عفافکانال عفافکانال ایتا پیشرفتکانال پیشرفتکانال ایتا تولیدکانال تولیدکانال ایتا ملیکانال ملیکانال ایتا تاریخکانال تاریخکانال ایتا ۹۸۶۱۰الیکانال ۹۸۶۱۰الیکانال ایتا ۹۸۶۲۰کانال ۹۸۶۲۰کانال ایتا مدتکانال مدتکانال ایتا ۱۰کانال ۱۰کانال ایتا روزکانال روزکانال ایتا برکانال برکانال ایتا رویکانال رویکانال ایتا تمامکانال تمامکانال ایتا مدلکانال مدلکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا چادرکانال چادرکانال ایتا موجودکانال موجودکانال ایتا فروشگاهکانال فروشگاهکانال ایتا تخفیفکانال تخفیفکانال ایتا ۱۰۰۰۰کانال ۱۰۰۰۰کانال ایتا تومنکانال تومنکانال ایتا کلیهکانال کلیهکانال ایتا مشتریانکانال مشتریانکانال ایتا عرضهکانال عرضهکانال ایتا میگرددکانال میگرددکانال ایتا همچنینکانال همچنینکانال ایتا همراهکانال همراهکانال ایتا خریدکانال خریدکانال ایتا هرکانال هرکانال ایتا چادرکانال چادرکانال ایتا یککانال یککانال ایتا هدیهکانال هدیهکانال ایتا ناقابلکانال ناقابلکانال ایتا طرفکانال طرفکانال ایتا تولیدیکانال تولیدیکانال ایتا حجابکانال حجابکانال ایتا عفافکانال عفافکانال ایتا الزهراکانال الزهراکانال ایتا دریافتکانال دریافتکانال ایتا خواهیدکانال خواهیدکانال ایتا کردکانال کردکانال ایتا ایامکانال ایامکانال ایتا سوگواریکانال سوگواریکانال ایتا تولیدکانال تولیدکانال ایتا ملیکانال ملیکانال ایتا عضویتکانال عضویتکانال ایتا حجابکانال حجابکانال ایتا عفافکانال عفافکانال ایتا الزهراکانال الزهراکانال ایتا تخفیفاتکانال تخفیفاتکانال ایتا ویژکانال ویژکانال ایتا هکانال هکانال ایتا ایکانال ایکانال ایتا برخوردارکانال برخوردارکانال ایتا شویدکانال شویدکانال ایتا حجابکانال حجابکانال ایتا عفافکانال عفافکانال ایتا الزهراکانال الزهراکانال ایتا آدرسکانال آدرسکانال ایتا مشهدکانال مشهدکانال ایتا بازارکانال بازارکانال ایتا امامکانال امامکانال ایتا رضاکانال رضاکانال ایتا عکانال عکانال ایتا بازارکانال بازارکانال ایتا سومکانال سومکانال ایتا سمتکانال سمتکانال ایتا حرمکانال حرمکانال ایتا لاینکانال لاینکانال ایتا سمتکانال سمتکانال ایتا راستکانال راستکانال ایتا بالایکانال بالایکانال ایتا بانککانال بانککانال ایتا ملیکانال ملیکانال ایتا پلاککانال پلاککانال ایتا ۲۹۰۰کانال ۲۹۰۰کانال ایتا چادرکانال چادرکانال ایتا فروشیکانال فروشیکانال ایتا حجابکانال حجابکانال ایتا عفافکانال عفافکانال ایتا الزهراکانال الزهراکانال ایتا تلفنکانال تلفنکانال ایتا تماسکانال تماسکانال ایتا فروشگاه_۰۵۱۳۳۶۸۵۰۴۶کانال فروشگاه_۰۵۱۳۳۶۸۵۰۴۶کانال ایتا hejab0513کانال hejab0513