معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتامای چنلز کانال ایتا کانال ایتا فروشگاه کانال ایتا حجاب و عفاف الزهرا


کانال ایتا حجاب و عفاف الزهرا

@hejab0513

کانال ایتا حجاب و عفاف الزهرا

کانال ایتا فروشگاه 2 هفته پیش
تولیدی حجاب و عفاف الزهرا(مشهد)
🏃♂️🏃♂️🏃♂️🏃♂️سلام به همه بانوان حجاب و عفاف الزهرا به اطلاع شما میرسانیم به منظور ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و پیشرفت تولید ملی از تاریخ ۹۸/۶/۱۰الی ۹۸/۶/۲۰ به مدت ۱۰ روز بر روی تمام مدل های چادر موجود در فروشگاه #تخفیف ۱۰۰۰۰ تومن به کلیه مشتریان عرضه میگردد همچنین همراه با خرید هر چادر یک #هدیه ناقابل از طرف تولیدی حجاب و عفاف الزهرا دریافت خواهید کرد🌷🌷🌷

#ایام سوگواری

#تولید ملی


🔊🔊🔊🔊با عضویت در کانال حجاب و عفاف الزهرا از تخفیفات ویژ ه ای برخوردار شوید 🔊🔊🔊

#حجاب و عفاف الزهرا
آدرس مشهد بازار امام رضا (ع) بازار سوم از سمت حرم لاین سمت راست بالای بانک ملی پلاک ۲/۹۰۰ چادر فروشی حجاب و عفاف الزهرا تلفن تماس
فروشگاه_۰۵۱۳۳۶۸۵۰۴۶
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 316 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا حجابکانال ایتا عفافکانال ایتا الزهراکانال ایتا تولیدیکانال ایتا حجابکانال ایتا عفافکانال ایتا الزهراکانال ایتا مشهدکانال ایتا سلامکانال ایتا همهکانال ایتا بانوانکانال ایتا حجابکانال ایتا عفافکانال ایتا الزهراکانال ایتا اطلاعکانال ایتا شماکانال ایتا میرسانیمکانال ایتا منظورکانال ایتا ایامکانال ایتا سوگواریکانال ایتا آقاکانال ایتا اباکانال ایتا عبداللهکانال ایتا الحسینکانال ایتا ترویجکانال ایتا فرهنگکانال ایتا حجابکانال ایتا عفافکانال ایتا پیشرفتکانال ایتا تولیدکانال ایتا ملیکانال ایتا تاریخکانال ایتا ۹۸۶۱۰الیکانال ایتا ۹۸۶۲۰کانال ایتا مدتکانال ایتا ۱۰کانال ایتا روزکانال ایتا برکانال ایتا رویکانال ایتا تمامکانال ایتا مدلکانال ایتا هایکانال ایتا چادرکانال ایتا موجودکانال ایتا فروشگاهکانال ایتا تخفیفکانال ایتا ۱۰۰۰۰کانال ایتا تومنکانال ایتا کلیهکانال ایتا مشتریانکانال ایتا عرضهکانال ایتا میگرددکانال ایتا همچنینکانال ایتا همراهکانال ایتا خریدکانال ایتا هرکانال ایتا چادرکانال ایتا یککانال ایتا هدیهکانال ایتا ناقابلکانال ایتا طرفکانال ایتا تولیدیکانال ایتا حجابکانال ایتا عفافکانال ایتا الزهراکانال ایتا دریافتکانال ایتا خواهیدکانال ایتا کردکانال ایتا ایامکانال ایتا سوگواریکانال ایتا تولیدکانال ایتا ملیکانال ایتا عضویتکانال ایتا حجابکانال ایتا عفافکانال ایتا الزهراکانال ایتا تخفیفاتکانال ایتا ویژکانال ایتا هکانال ایتا ایکانال ایتا برخوردارکانال ایتا شویدکانال ایتا حجابکانال ایتا عفافکانال ایتا الزهراکانال ایتا آدرسکانال ایتا مشهدکانال ایتا بازارکانال ایتا امامکانال ایتا رضاکانال ایتا عکانال ایتا بازارکانال ایتا سومکانال ایتا سمتکانال ایتا حرمکانال ایتا لاینکانال ایتا سمتکانال ایتا راستکانال ایتا بالایکانال ایتا بانککانال ایتا ملیکانال ایتا پلاککانال ایتا ۲۹۰۰کانال ایتا چادرکانال ایتا فروشیکانال ایتا حجابکانال ایتا عفافکانال ایتا الزهراکانال ایتا تلفنکانال ایتا تماسکانال ایتا فروشگاه_۰۵۱۳۳۶۸۵۰۴۶کانال ایتا hejab0513