معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا فروشگاه کانال ایتا شال و روسری محسنی


کانال ایتا شال و روسری محسنی

@scarf_mohseni

کانال ایتا شال و روسری محسنی

کانال ایتا فروشگاه 2 سال پیش
❤️❤️❤️❤️سلام❤️❤️❤️❤️
^شال روسری محسنی^
شنیدی توی تلگرام،سروش؛ایتا؛چه اتفاقی افتاده 🧐
نه😟
صبر کن بهت بگم
گفتم: یک فروشگاه اینترنتی شال روسری راه افتاده🤩

گفت:😕 خوب به من چه

گفتم : صبر کن بقیه رو بشنو🤨

گفت:باشه

گفتم: قیمتاش انقدر پاین هس که نمیری از مغازه سرکوچه جنس بگیری

گفت: مثلا چنده🧐

گفتم: روسری ساتن مغای های تهران دارن میدن ۲۵۰۰۰تومن اون میده ۱۵۰۰۰تومن

گفت:راست میگی مگه وجود داره😲😲

گفتم:اره 🤩🤩

گفت : تروخدا ایدی شو بده

گفتم: میدم ولی به کسی نگی

گفت:باشه باشه فقط زود بده

گفتم: راستی هزینه ارسال به تمام نقاط کشور فقط ۶۰۰۰ تومن
شال روسری
https://t.me/Scarf_mohseni
شال روسری
https://t.me/Scarf_mohseni
شال روسری
https://t.me/Scarf_mohseni
شال روسری
https://t.me/Scarf_mohseni
شال روسری
https://t.me/Scarf_mohseni
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 11,094 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا شالکانال شالکانال ایتا روسریکانال روسریکانال ایتا محسنیکانال محسنیکانال ایتا سلامکانال سلامکانال ایتا ^شالکانال ^شالکانال ایتا روسریکانال روسریکانال ایتا محسنی^کانال محسنی^کانال ایتا شنیدیکانال شنیدیکانال ایتا تویکانال تویکانال ایتا تلگرام،سروش؛ایتا؛چهکانال تلگرام،سروش؛ایتا؛چهکانال ایتا اتفاقیکانال اتفاقیکانال ایتا افتادهکانال افتادهکانال ایتا 🧐کانال 🧐کانال ایتا نهکانال نهکانال ایتا صبرکانال صبرکانال ایتا کنکانال کنکانال ایتا بهتکانال بهتکانال ایتا بگمکانال بگمکانال ایتا گفتمکانال گفتمکانال ایتا یککانال یککانال ایتا فروشگاهکانال فروشگاهکانال ایتا اینترنتیکانال اینترنتیکانال ایتا شالکانال شالکانال ایتا روسریکانال روسریکانال ایتا راهکانال راهکانال ایتا افتاده🤩کانال افتاده🤩کانال ایتا گفتکانال گفتکانال ایتا خوبکانال خوبکانال ایتا منکانال منکانال ایتا چهکانال چهکانال ایتا گفتمکانال گفتمکانال ایتا صبرکانال صبرکانال ایتا کنکانال کنکانال ایتا بقیهکانال بقیهکانال ایتا روکانال روکانال ایتا بشنو🤨کانال بشنو🤨کانال ایتا گفتکانال گفتکانال ایتا باشهکانال باشهکانال ایتا گفتمکانال گفتمکانال ایتا قیمتاشکانال قیمتاشکانال ایتا انقدرکانال انقدرکانال ایتا پاینکانال پاینکانال ایتا هسکانال هسکانال ایتا نمیریکانال نمیریکانال ایتا مغازهکانال مغازهکانال ایتا سرکوچهکانال سرکوچهکانال ایتا جنسکانال جنسکانال ایتا بگیریکانال بگیریکانال ایتا گفتکانال گفتکانال ایتا مثلاکانال مثلاکانال ایتا چنده🧐کانال چنده🧐کانال ایتا گفتمکانال گفتمکانال ایتا روسریکانال روسریکانال ایتا ساتنکانال ساتنکانال ایتا مغایکانال مغایکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا تهرانکانال تهرانکانال ایتا دارنکانال دارنکانال ایتا میدنکانال میدنکانال ایتا ۲۵۰۰۰تومنکانال ۲۵۰۰۰تومنکانال ایتا اونکانال اونکانال ایتا میدهکانال میدهکانال ایتا ۱۵۰۰۰تومنکانال ۱۵۰۰۰تومنکانال ایتا گفتکانال گفتکانال ایتا راستکانال راستکانال ایتا میگیکانال میگیکانال ایتا مگهکانال مگهکانال ایتا وجودکانال وجودکانال ایتا دارهکانال دارهکانال ایتا گفتمکانال گفتمکانال ایتا ارهکانال ارهکانال ایتا 🤩🤩کانال 🤩🤩کانال ایتا گفتکانال گفتکانال ایتا تروخداکانال تروخداکانال ایتا ایدیکانال ایدیکانال ایتا شوکانال شوکانال ایتا بدهکانال بدهکانال ایتا گفتمکانال گفتمکانال ایتا میدمکانال میدمکانال ایتا ولیکانال ولیکانال ایتا کسیکانال کسیکانال ایتا نگیکانال نگیکانال ایتا گفتکانال گفتکانال ایتا باشهکانال باشهکانال ایتا باشهکانال باشهکانال ایتا فقطکانال فقطکانال ایتا زودکانال زودکانال ایتا بدهکانال بدهکانال ایتا گفتمکانال گفتمکانال ایتا راستیکانال راستیکانال ایتا هزینهکانال هزینهکانال ایتا ارسالکانال ارسالکانال ایتا تمامکانال تمامکانال ایتا نقاطکانال نقاطکانال ایتا کشورکانال کشورکانال ایتا فقطکانال فقطکانال ایتا ۶۰۰۰کانال ۶۰۰۰کانال ایتا تومنکانال تومنکانال ایتا شالکانال شالکانال ایتا روسریکانال روسریکانال ایتا Scarf_mohseniکانال Scarf_mohseniکانال ایتا شالکانال شالکانال ایتا روسریکانال روسریکانال ایتا Scarf_mohseniکانال Scarf_mohseniکانال ایتا شالکانال شالکانال ایتا روسریکانال روسریکانال ایتا Scarf_mohseniکانال Scarf_mohseniکانال ایتا شالکانال شالکانال ایتا روسریکانال روسریکانال ایتا Scarf_mohseniکانال Scarf_mohseniکانال ایتا شالکانال شالکانال ایتا روسریکانال روسریکانال ایتا Scarf_mohseniکانال Scarf_mohseniکانال ایتا scarf_mohseniکانال scarf_mohseni