معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتامای چنلز کانال ایتا کانال ایتا فروشگاه کانال ایتا شال و روسری محسنی


کانال ایتا شال و روسری محسنی

@scarf_mohseni

کانال ایتا شال و روسری محسنی

کانال ایتا فروشگاه 1 سال پیش
❤️❤️❤️❤️سلام❤️❤️❤️❤️
^شال روسری محسنی^
شنیدی توی تلگرام،سروش؛ایتا؛چه اتفاقی افتاده 🧐
نه😟
صبر کن بهت بگم
گفتم: یک فروشگاه اینترنتی شال روسری راه افتاده🤩

گفت:😕 خوب به من چه

گفتم : صبر کن بقیه رو بشنو🤨

گفت:باشه

گفتم: قیمتاش انقدر پاین هس که نمیری از مغازه سرکوچه جنس بگیری

گفت: مثلا چنده🧐

گفتم: روسری ساتن مغای های تهران دارن میدن ۲۵۰۰۰تومن اون میده ۱۵۰۰۰تومن

گفت:راست میگی مگه وجود داره😲😲

گفتم:اره 🤩🤩

گفت : تروخدا ایدی شو بده

گفتم: میدم ولی به کسی نگی

گفت:باشه باشه فقط زود بده

گفتم: راستی هزینه ارسال به تمام نقاط کشور فقط ۶۰۰۰ تومن
شال روسری
https://t.me/Scarf_mohseni
شال روسری
https://t.me/Scarf_mohseni
شال روسری
https://t.me/Scarf_mohseni
شال روسری
https://t.me/Scarf_mohseni
شال روسری
https://t.me/Scarf_mohseni
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 6,681 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا شالکانال ایتا روسریکانال ایتا محسنیکانال ایتا سلامکانال ایتا ^شالکانال ایتا روسریکانال ایتا محسنی^کانال ایتا شنیدیکانال ایتا تویکانال ایتا تلگرام،سروش؛ایتا؛چهکانال ایتا اتفاقیکانال ایتا افتادهکانال ایتا 🧐کانال ایتا نهکانال ایتا صبرکانال ایتا کنکانال ایتا بهتکانال ایتا بگمکانال ایتا گفتمکانال ایتا یککانال ایتا فروشگاهکانال ایتا اینترنتیکانال ایتا شالکانال ایتا روسریکانال ایتا راهکانال ایتا افتاده🤩کانال ایتا گفتکانال ایتا خوبکانال ایتا منکانال ایتا چهکانال ایتا گفتمکانال ایتا صبرکانال ایتا کنکانال ایتا بقیهکانال ایتا روکانال ایتا بشنو🤨کانال ایتا گفتکانال ایتا باشهکانال ایتا گفتمکانال ایتا قیمتاشکانال ایتا انقدرکانال ایتا پاینکانال ایتا هسکانال ایتا نمیریکانال ایتا مغازهکانال ایتا سرکوچهکانال ایتا جنسکانال ایتا بگیریکانال ایتا گفتکانال ایتا مثلاکانال ایتا چنده🧐کانال ایتا گفتمکانال ایتا روسریکانال ایتا ساتنکانال ایتا مغایکانال ایتا هایکانال ایتا تهرانکانال ایتا دارنکانال ایتا میدنکانال ایتا ۲۵۰۰۰تومنکانال ایتا اونکانال ایتا میدهکانال ایتا ۱۵۰۰۰تومنکانال ایتا گفتکانال ایتا راستکانال ایتا میگیکانال ایتا مگهکانال ایتا وجودکانال ایتا دارهکانال ایتا گفتمکانال ایتا ارهکانال ایتا 🤩🤩کانال ایتا گفتکانال ایتا تروخداکانال ایتا ایدیکانال ایتا شوکانال ایتا بدهکانال ایتا گفتمکانال ایتا میدمکانال ایتا ولیکانال ایتا کسیکانال ایتا نگیکانال ایتا گفتکانال ایتا باشهکانال ایتا باشهکانال ایتا فقطکانال ایتا زودکانال ایتا بدهکانال ایتا گفتمکانال ایتا راستیکانال ایتا هزینهکانال ایتا ارسالکانال ایتا تمامکانال ایتا نقاطکانال ایتا کشورکانال ایتا فقطکانال ایتا ۶۰۰۰کانال ایتا تومنکانال ایتا شالکانال ایتا روسریکانال ایتا Scarf_mohseniکانال ایتا شالکانال ایتا روسریکانال ایتا Scarf_mohseniکانال ایتا شالکانال ایتا روسریکانال ایتا Scarf_mohseniکانال ایتا شالکانال ایتا روسریکانال ایتا Scarf_mohseniکانال ایتا شالکانال ایتا روسریکانال ایتا Scarf_mohseniکانال ایتا scarf_mohseni