معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا نشریه_تایمز

@Book_Times

کانال ایتا نشریه_تایمز

کانال ایتا اجتماعی و فرهنگی 2 سال پیش
به نام خدا

به کانال ⚡️Book_Times⚡️ خوش آمدید.

هدف ما در اینجا گسترش کتابخوانی و آشنایی با فرهنگ کتابخوانی است.
فرهنگی که در ایران ما کمتر به آن توجه میشود و متاسفانه سرانه مطالعه کتاب در کشور ما بسیار پایین است.
ما در اینجا قصد داریم کمی در این سرانه تغییری ایجاد نمیاییم،اما به کمک شما نیاز داریم. پس با ما همراه شوید، تا بیشتر برایتان توضیح دهم ما در این کانال انواع کتاب داستان های کوتاه،کتاب های مشهور، کتاب های مذهبی وسیاسی و کتاب های علمی، کتاب های دفاع مقدس را برای شما عزیزان به صورت رایگان و نصف قیمت قرار میدهیم تا بتوانید در تغییر این سرانه ی مطالعه موثر باشید. تازه ما در اینجا کلی مسابقه با جوایز ویژه هم داریم تا شما را به خواندن کتاب های خوب مشتاق کنیم😉📚
ازشما دعوت میکنم با حضور پر شورتون به ما کمک کنید.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 3,879 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا نشریه_تایمزکانال نشریه_تایمزکانال ایتا نامکانال نامکانال ایتا خداکانال خداکانال ایتا Book_Timesکانال Book_Timesکانال ایتا خوشکانال خوشکانال ایتا آمدیدکانال آمدیدکانال ایتا هدفکانال هدفکانال ایتا ماکانال ماکانال ایتا اینجاکانال اینجاکانال ایتا گسترشکانال گسترشکانال ایتا کتابخوانیکانال کتابخوانیکانال ایتا آشناییکانال آشناییکانال ایتا فرهنگکانال فرهنگکانال ایتا کتابخوانیکانال کتابخوانیکانال ایتا استکانال استکانال ایتا فرهنگیکانال فرهنگیکانال ایتا ایرانکانال ایرانکانال ایتا ماکانال ماکانال ایتا کمترکانال کمترکانال ایتا آنکانال آنکانال ایتا توجهکانال توجهکانال ایتا میشودکانال میشودکانال ایتا متاسفانهکانال متاسفانهکانال ایتا سرانهکانال سرانهکانال ایتا مطالعهکانال مطالعهکانال ایتا کتابکانال کتابکانال ایتا کشورکانال کشورکانال ایتا ماکانال ماکانال ایتا بسیارکانال بسیارکانال ایتا پایینکانال پایینکانال ایتا استکانال استکانال ایتا ماکانال ماکانال ایتا اینجاکانال اینجاکانال ایتا قصدکانال قصدکانال ایتا داریمکانال داریمکانال ایتا کمیکانال کمیکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا سرانهکانال سرانهکانال ایتا تغییریکانال تغییریکانال ایتا ایجادکانال ایجادکانال ایتا نمیاییم،اماکانال نمیاییم،اماکانال ایتا کمککانال کمککانال ایتا شماکانال شماکانال ایتا نیازکانال نیازکانال ایتا داریمکانال داریمکانال ایتا پسکانال پسکانال ایتا ماکانال ماکانال ایتا همراهکانال همراهکانال ایتا شوید،کانال شوید،کانال ایتا تاکانال تاکانال ایتا بیشترکانال بیشترکانال ایتا برایتانکانال برایتانکانال ایتا توضیحکانال توضیحکانال ایتا دهمکانال دهمکانال ایتا ماکانال ماکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا انواعکانال انواعکانال ایتا کتابکانال کتابکانال ایتا داستانکانال داستانکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا کوتاه،کتابکانال کوتاه،کتابکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا مشهور،کانال مشهور،کانال ایتا کتابکانال کتابکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا مذهبیکانال مذهبیکانال ایتا وسیاسیکانال وسیاسیکانال ایتا کتابکانال کتابکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا علمی،کانال علمی،کانال ایتا کتابکانال کتابکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا دفاعکانال دفاعکانال ایتا مقدسکانال مقدسکانال ایتا شماکانال شماکانال ایتا عزیزانکانال عزیزانکانال ایتا صورتکانال صورتکانال ایتا رایگانکانال رایگانکانال ایتا نصفکانال نصفکانال ایتا قیمتکانال قیمتکانال ایتا قرارکانال قرارکانال ایتا میدهیمکانال میدهیمکانال ایتا تاکانال تاکانال ایتا بتوانیدکانال بتوانیدکانال ایتا تغییرکانال تغییرکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا سرانهکانال سرانهکانال ایتا یکانال یکانال ایتا مطالعهکانال مطالعهکانال ایتا موثرکانال موثرکانال ایتا باشیدکانال باشیدکانال ایتا تازهکانال تازهکانال ایتا ماکانال ماکانال ایتا اینجاکانال اینجاکانال ایتا کلیکانال کلیکانال ایتا مسابقهکانال مسابقهکانال ایتا جوایزکانال جوایزکانال ایتا ویژهکانال ویژهکانال ایتا همکانال همکانال ایتا داریمکانال داریمکانال ایتا تاکانال تاکانال ایتا شماکانال شماکانال ایتا خواندنکانال خواندنکانال ایتا کتابکانال کتابکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا خوبکانال خوبکانال ایتا مشتاقکانال مشتاقکانال ایتا کنیمکانال کنیمکانال ایتا ازشماکانال ازشماکانال ایتا دعوتکانال دعوتکانال ایتا میکنمکانال میکنمکانال ایتا حضورکانال حضورکانال ایتا پرکانال پرکانال ایتا شورتونکانال شورتونکانال ایتا ماکانال ماکانال ایتا کمککانال کمککانال ایتا کنیدکانال کنیدکانال ایتا Book_Timesکانال Book_Times