معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا

کانال ایتا دلبر بارانی من...

@delbare_barani

کانال ایتا دلبر بارانی من...

کانال ایتا اجتماعی و فرهنگی 1 سال پیش
قراره یه دورهمی داشته باشیم ، از نوع خانومانه ، عاشقانه! ☺️
قراره که بایدها و نبایدهای زندگی مشترک ، دلبریها ، درد دلها ، را+ارها و ترفندها و خلاصه هرچی که مربوط به ما خانوما میشه ، همه و همه اینجا گفته بشه . راستی چالش هم داریم
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 7,857 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا دلبرکانال دلبرکانال ایتا بارانیکانال بارانیکانال ایتا منکانال منکانال ایتا قرارهکانال قرارهکانال ایتا یهکانال یهکانال ایتا دورهمیکانال دورهمیکانال ایتا داشتهکانال داشتهکانال ایتا باشیمکانال باشیمکانال ایتا نوعکانال نوعکانال ایتا خانومانهکانال خانومانهکانال ایتا عاشقانهکانال عاشقانهکانال ایتا قرارهکانال قرارهکانال ایتا بایدهاکانال بایدهاکانال ایتا نبایدهایکانال نبایدهایکانال ایتا زندگیکانال زندگیکانال ایتا مشترککانال مشترککانال ایتا دلبریهاکانال دلبریهاکانال ایتا دردکانال دردکانال ایتا دلهاکانال دلهاکانال ایتا را+ارهاکانال را+ارهاکانال ایتا ترفندهاکانال ترفندهاکانال ایتا خلاصهکانال خلاصهکانال ایتا هرچیکانال هرچیکانال ایتا مربوطکانال مربوطکانال ایتا ماکانال ماکانال ایتا خانوماکانال خانوماکانال ایتا میشهکانال میشهکانال ایتا همهکانال همهکانال ایتا همهکانال همهکانال ایتا اینجاکانال اینجاکانال ایتا گفتهکانال گفتهکانال ایتا بشهکانال بشهکانال ایتا راستیکانال راستیکانال ایتا چالشکانال چالشکانال ایتا همکانال همکانال ایتا داریمکانال داریمکانال ایتا delbare_baraniکانال delbare_barani