معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا

کانال ایتا حال خوبــ🌱

@kontorol_nafs

کانال ایتا حال خوبــ🌱

کانال ایتا اجتماعی و فرهنگی 2 ماه پیش
سلام عزیزدل خدا💚
میخوام بهتـ یادبدم که توم میتونی
مثل هزاران آدمی که تونستن
قدنخودم ناامیدے ممنوعه🚫
یه بارواسه همیشه اراده میخواد،امید وتوکل
خودم بهت فورمون میدم اگه واقعا میخوای اراده کنی💪
قدم به قدم به رهایی میرسیم:)#ترک_گناه_خجالت_نداره🌱
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 631 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا حالکانال حالکانال ایتا خوبــکانال خوبــکانال ایتا سلامکانال سلامکانال ایتا عزیزدلکانال عزیزدلکانال ایتا خداکانال خداکانال ایتا میخوامکانال میخوامکانال ایتا بهتـکانال بهتـکانال ایتا یادبدمکانال یادبدمکانال ایتا تومکانال تومکانال ایتا میتونیکانال میتونیکانال ایتا مثلکانال مثلکانال ایتا هزارانکانال هزارانکانال ایتا آدمیکانال آدمیکانال ایتا تونستنکانال تونستنکانال ایتا قدنخودمکانال قدنخودمکانال ایتا ناامیدےکانال ناامیدےکانال ایتا ممنوعهکانال ممنوعهکانال ایتا یهکانال یهکانال ایتا بارواسهکانال بارواسهکانال ایتا همیشهکانال همیشهکانال ایتا ارادهکانال ارادهکانال ایتا میخواد،امیدکانال میخواد،امیدکانال ایتا وتوکلکانال وتوکلکانال ایتا خودمکانال خودمکانال ایتا بهتکانال بهتکانال ایتا فورمونکانال فورمونکانال ایتا میدمکانال میدمکانال ایتا اگهکانال اگهکانال ایتا واقعاکانال واقعاکانال ایتا میخوایکانال میخوایکانال ایتا ارادهکانال ارادهکانال ایتا کنیکانال کنیکانال ایتا قدمکانال قدمکانال ایتا قدمکانال قدمکانال ایتا رهاییکانال رهاییکانال ایتا میرسیمکانال میرسیمکانال ایتا ترک_گناه_خجالت_ندارهکانال ترک_گناه_خجالت_ندارهکانال ایتا kontorol_nafsکانال kontorol_nafs