معرفی کانال گپ

مای چنلز: کانال یاب گپ


کانال گپ اخبار گیلان

@guilan_news

کانال گپ اخبار گیلان

کانال گپ اخبار 2 سال پیش
تازه ترین اخبار استان گیلان در خدمت هم استانی های عزیز
این کانال در واقع شعبه کانال اخبار گیلان در سروش با بیش از 13400عضو هست که در گپ نیز فعال شده و نیاز به حمایت شما دارد آیدی سروش
sapp.ir/guilan_news

آیدی مدیر
gap.im/milad_montazer
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 46,299 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال گپ اخبارکانال اخبارکانال گپ گیلانکانال گیلانکانال گپ تازهکانال تازهکانال گپ ترینکانال ترینکانال گپ اخبارکانال اخبارکانال گپ استانکانال استانکانال گپ گیلانکانال گیلانکانال گپ خدمتکانال خدمتکانال گپ همکانال همکانال گپ استانیکانال استانیکانال گپ هایکانال هایکانال گپ عزیزکانال عزیزکانال گپ اینکانال اینکانال گپ واقعکانال واقعکانال گپ شعبهکانال شعبهکانال گپ اخبارکانال اخبارکانال گپ گیلانکانال گیلانکانال گپ سروشکانال سروشکانال گپ بیشکانال بیشکانال گپ 13400عضوکانال 13400عضوکانال گپ هستکانال هستکانال گپ گپکانال گپکانال گپ نیزکانال نیزکانال گپ فعالکانال فعالکانال گپ شدهکانال شدهکانال گپ نیازکانال نیازکانال گپ حمایتکانال حمایتکانال گپ شماکانال شماکانال گپ داردکانال داردکانال گپ آیدیکانال آیدیکانال گپ سروشکانال سروشکانال گپ sappکانال sappکانال گپ irguilan_newsکانال irguilan_newsکانال گپ آیدیکانال آیدیکانال گپ مدیرکانال مدیرکانال گپ gapکانال gapکانال گپ immilad_montazerکانال immilad_montazerکانال گپ guilan_newsکانال guilan_news