معرفی کانال گپ

مای چنلز: کانال یاب گپ


کانال گپ فرهنگی مذهبی

@maktabalavi

کانال گپ فرهنگی مذهبی

کانال گپ اجتماعی و فرهنگی 2 سال پیش
گروه مکتب فرهنگی علوی
تاسیس در ۱۷ مرداد۱۳۹۲
کاربری فرهنگی ورزشی و آموزشی
محل حضور در محله حمزه آباد شهرری
ارتباط با ادمین
@ahmadkhm1998

با ما باشید تا شما را از جدیدترین برنامه های فرهنگی شهرری آگاه سازیم
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 4,186 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال گپ فرهنگیکانال فرهنگیکانال گپ مذهبیکانال مذهبیکانال گپ گروهکانال گروهکانال گپ مکتبکانال مکتبکانال گپ فرهنگیکانال فرهنگیکانال گپ علویکانال علویکانال گپ تاسیسکانال تاسیسکانال گپ ۱۷کانال ۱۷کانال گپ مرداد۱۳۹۲کانال مرداد۱۳۹۲کانال گپ کاربریکانال کاربریکانال گپ فرهنگیکانال فرهنگیکانال گپ ورزشیکانال ورزشیکانال گپ آموزشیکانال آموزشیکانال گپ محلکانال محلکانال گپ حضورکانال حضورکانال گپ محلهکانال محلهکانال گپ حمزهکانال حمزهکانال گپ آبادکانال آبادکانال گپ شهرریکانال شهرریکانال گپ ارتباطکانال ارتباطکانال گپ ادمینکانال ادمینکانال گپ ahmadkhm1998کانال ahmadkhm1998کانال گپ ماکانال ماکانال گپ باشیدکانال باشیدکانال گپ تاکانال تاکانال گپ شماکانال شماکانال گپ جدیدترینکانال جدیدترینکانال گپ برنامهکانال برنامهکانال گپ هایکانال هایکانال گپ فرهنگیکانال فرهنگیکانال گپ شهرریکانال شهرریکانال گپ آگاهکانال آگاهکانال گپ سازیمکانال سازیمکانال گپ maktabalaviکانال maktabalavi