معرفی صفحه اینستاگرام

مای چنلز: لیست پیج اینستاگرام
مای چنلز صفحه اینستاگرام صفحه اینستاگرام معماری پیج اینستاگرام پتینه و نقاشی دکوراتیو


صفحه اینستاگرام پتینه و نقاشی دکوراتیو

@patineh_mossaddad

صفحه اینستاگرام پتینه و نقاشی دکوراتیو

صفحه اینستاگرام معماری 9 ماه پیش
طراحی و اجرای پتینه و کهنه کاری در پروژه های ساختمانی (داخلی و خارجی ساختمان).

**در شیراز و استان فارس**


پتینه های کلاسیک ،مدرن،ایتالیایی نقاشی دکوراتیو
کهنه کاری
ورق طلاو نقره،
انواع طرح سنگ
موتیف رنگ و ورق طلا و نقره
نقاشی های کلاسیک و مدرن و تلفیقی،طرح آسمان وفرشتهبا مدیریت : خانم مهندس مسدد و نظارت و تاییدیه استاد مهدی مهری با بیش از 15 سال سابقه
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,937 نفر
این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در صفحه ها ، ابتدا از معتبر بودن آن صفحه اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این صفحه بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 صفحه اینستاگرام پتینهصفحه پتینهصفحه اینستاگرام نقاشیصفحه نقاشیصفحه اینستاگرام دکوراتیوصفحه دکوراتیوصفحه اینستاگرام طراحیصفحه طراحیصفحه اینستاگرام اجرایصفحه اجرایصفحه اینستاگرام پتینهصفحه پتینهصفحه اینستاگرام کهنهصفحه کهنهصفحه اینستاگرام کاریصفحه کاریصفحه اینستاگرام پروژهصفحه پروژهصفحه اینستاگرام هایصفحه هایصفحه اینستاگرام ساختمانیصفحه ساختمانیصفحه اینستاگرام داخلیصفحه داخلیصفحه اینستاگرام خارجیصفحه خارجیصفحه اینستاگرام ساختمانصفحه ساختمانصفحه اینستاگرام **درصفحه **درصفحه اینستاگرام شیرازصفحه شیرازصفحه اینستاگرام استانصفحه استانصفحه اینستاگرام فارس**صفحه فارس**صفحه اینستاگرام پتینهصفحه پتینهصفحه اینستاگرام هایصفحه هایصفحه اینستاگرام کلاسیکصفحه کلاسیکصفحه اینستاگرام ،مدرن،ایتالیاییصفحه ،مدرن،ایتالیاییصفحه اینستاگرام نقاشیصفحه نقاشیصفحه اینستاگرام دکوراتیوصفحه دکوراتیوصفحه اینستاگرام کهنهصفحه کهنهصفحه اینستاگرام کاریصفحه کاریصفحه اینستاگرام ورقصفحه ورقصفحه اینستاگرام طلاوصفحه طلاوصفحه اینستاگرام نقره،صفحه نقره،صفحه اینستاگرام انواعصفحه انواعصفحه اینستاگرام طرحصفحه طرحصفحه اینستاگرام سنگصفحه سنگصفحه اینستاگرام موتیفصفحه موتیفصفحه اینستاگرام رنگصفحه رنگصفحه اینستاگرام ورقصفحه ورقصفحه اینستاگرام طلاصفحه طلاصفحه اینستاگرام نقرهصفحه نقرهصفحه اینستاگرام نقاشیصفحه نقاشیصفحه اینستاگرام هایصفحه هایصفحه اینستاگرام کلاسیکصفحه کلاسیکصفحه اینستاگرام مدرنصفحه مدرنصفحه اینستاگرام تلفیقی،طرحصفحه تلفیقی،طرحصفحه اینستاگرام آسمانصفحه آسمانصفحه اینستاگرام وفرشتهصفحه وفرشتهصفحه اینستاگرام مدیریتصفحه مدیریتصفحه اینستاگرام خانمصفحه خانمصفحه اینستاگرام مهندسصفحه مهندسصفحه اینستاگرام مسددصفحه مسددصفحه اینستاگرام نظارتصفحه نظارتصفحه اینستاگرام تاییدیهصفحه تاییدیهصفحه اینستاگرام استادصفحه استادصفحه اینستاگرام مهدیصفحه مهدیصفحه اینستاگرام مهریصفحه مهریصفحه اینستاگرام بیشصفحه بیشصفحه اینستاگرام 15صفحه 15صفحه اینستاگرام سالصفحه سالصفحه اینستاگرام سابقهصفحه سابقهصفحه اینستاگرام patineh_mossaddadصفحه patineh_mossaddad