معرفی صفحه اینستاگرام

مای چنلز: لیست پیج اینستاگرام

صفحه اینستاگرام آموزش فیزیک کنکور

@physics_agheli

صفحه اینستاگرام آموزش فیزیک کنکور

صفحه اینستاگرام آموزشی 10 ماه پیش
آموزش نکات مهم و کاربردی فیزیک کنکور
نکات محاسباتی و تستی
توسط
🔵کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
🔵استعداد درخشان کارشناسی ارشد و عضو بنیاد ملی نخبگان
🔵مدرس کنکور و المپیاد
🔵طراح قلم چی
#کنکور
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,185 نفر
این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در صفحه ها ، ابتدا از معتبر بودن آن صفحه اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این صفحه بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 صفحه اینستاگرام آموزشصفحه آموزشصفحه اینستاگرام فیزیکصفحه فیزیکصفحه اینستاگرام کنکورصفحه کنکورصفحه اینستاگرام آموزشصفحه آموزشصفحه اینستاگرام نکاتصفحه نکاتصفحه اینستاگرام مهمصفحه مهمصفحه اینستاگرام کاربردیصفحه کاربردیصفحه اینستاگرام فیزیکصفحه فیزیکصفحه اینستاگرام کنکورصفحه کنکورصفحه اینستاگرام نکاتصفحه نکاتصفحه اینستاگرام محاسباتیصفحه محاسباتیصفحه اینستاگرام تستیصفحه تستیصفحه اینستاگرام توسطصفحه توسطصفحه اینستاگرام کارشناسصفحه کارشناسصفحه اینستاگرام ارشدصفحه ارشدصفحه اینستاگرام مهندسیصفحه مهندسیصفحه اینستاگرام مکانیکصفحه مکانیکصفحه اینستاگرام استعدادصفحه استعدادصفحه اینستاگرام درخشانصفحه درخشانصفحه اینستاگرام کارشناسیصفحه کارشناسیصفحه اینستاگرام ارشدصفحه ارشدصفحه اینستاگرام عضوصفحه عضوصفحه اینستاگرام بنیادصفحه بنیادصفحه اینستاگرام ملیصفحه ملیصفحه اینستاگرام نخبگانصفحه نخبگانصفحه اینستاگرام مدرسصفحه مدرسصفحه اینستاگرام کنکورصفحه کنکورصفحه اینستاگرام المپیادصفحه المپیادصفحه اینستاگرام طراحصفحه طراحصفحه اینستاگرام قلمصفحه قلمصفحه اینستاگرام چیصفحه چیصفحه اینستاگرام کنکورصفحه کنکورصفحه اینستاگرام physics_agheliصفحه physics_agheli