معرفی صفحه اینستاگرام

مای چنلز: لیست پیج اینستاگرام
مای چنلز صفحه اینستاگرام صفحه اینستاگرام تناسب اندام پیج اینستاگرام انجمن ورزشکاران و مربیان


صفحه اینستاگرام انجمن ورزشکاران و مربیان

@morabbian_iran

صفحه اینستاگرام انجمن ورزشکاران و مربیان

صفحه اینستاگرام تناسب اندام 6 ماه پیش
💠شنبه: فیزیولوژی_تغذیه_+
💠یکشنبه: آسیب و اصلاحی
💠دوشنبه: بدنسازی- طراحی تمرین
💠سه شنبه: پزشکی
💠چهارشنبه: بیومکانیک و آنالیز حرکت🎥
💠پنجشنبه: بحث آزاد
💠جمعه: کاریابی ورزشی

💡تاسیس: 1394
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 608 نفر
این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در صفحه ها ، ابتدا از معتبر بودن آن صفحه اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این صفحه بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 صفحه اینستاگرام انجمنصفحه انجمنصفحه اینستاگرام ورزشکارانصفحه ورزشکارانصفحه اینستاگرام مربیانصفحه مربیانصفحه اینستاگرام شنبهصفحه شنبهصفحه اینستاگرام فیزیولوژی_تغذیه_+صفحه فیزیولوژی_تغذیه_+صفحه اینستاگرام یکشنبهصفحه یکشنبهصفحه اینستاگرام آسیبصفحه آسیبصفحه اینستاگرام اصلاحیصفحه اصلاحیصفحه اینستاگرام دوشنبهصفحه دوشنبهصفحه اینستاگرام بدنسازیصفحه بدنسازیصفحه اینستاگرام طراحیصفحه طراحیصفحه اینستاگرام تمرینصفحه تمرینصفحه اینستاگرام سهصفحه سهصفحه اینستاگرام شنبهصفحه شنبهصفحه اینستاگرام پزشکیصفحه پزشکیصفحه اینستاگرام چهارشنبهصفحه چهارشنبهصفحه اینستاگرام بیومکانیکصفحه بیومکانیکصفحه اینستاگرام آنالیزصفحه آنالیزصفحه اینستاگرام حرکتصفحه حرکتصفحه اینستاگرام پنجشنبهصفحه پنجشنبهصفحه اینستاگرام بحثصفحه بحثصفحه اینستاگرام آزادصفحه آزادصفحه اینستاگرام جمعهصفحه جمعهصفحه اینستاگرام کاریابیصفحه کاریابیصفحه اینستاگرام ورزشیصفحه ورزشیصفحه اینستاگرام تاسیسصفحه تاسیسصفحه اینستاگرام 1394صفحه 1394صفحه اینستاگرام morabbian_iranصفحه morabbian_iran