معرفی صفحه اینستاگرام

مای چنلز: لیست پیج اینستاگرام

صفحه ویژه
صفحه اینستاگرام خیریه بچه های آسمان

@Bachehayeaseman_kamran

صفحه اینستاگرام خیریه بچه های آسمان

صفحه اینستاگرام اجتماعی و فرهنگی امروز
موسسه خیریه معلولین بچه های آسمان متولی نگهداری از400 کودک معلول جسمی و ذهنی و بیماران اعصاب و روان می باشد که از سال 1378 و با شماره ثبت 15280در قالب یک سازمان غیردولتی -غیر انتفاعی مشغول خدمات رسانی می باشد.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 629 نفر
این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در صفحه ها ، ابتدا از معتبر بودن آن صفحه اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این صفحه بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 صفحه اینستاگرام خیریهصفحه اینستاگرام بچهصفحه اینستاگرام هایصفحه اینستاگرام آسمانصفحه اینستاگرام موسسهصفحه اینستاگرام خیریهصفحه اینستاگرام معلولینصفحه اینستاگرام بچهصفحه اینستاگرام هایصفحه اینستاگرام آسمانصفحه اینستاگرام متولیصفحه اینستاگرام نگهداریصفحه اینستاگرام از400صفحه اینستاگرام کودکصفحه اینستاگرام معلولصفحه اینستاگرام جسمیصفحه اینستاگرام ذهنیصفحه اینستاگرام بیمارانصفحه اینستاگرام اعصابصفحه اینستاگرام روانصفحه اینستاگرام میصفحه اینستاگرام باشدصفحه اینستاگرام سالصفحه اینستاگرام 1378صفحه اینستاگرام شمارهصفحه اینستاگرام ثبتصفحه اینستاگرام 15280درصفحه اینستاگرام قالبصفحه اینستاگرام یکصفحه اینستاگرام سازمانصفحه اینستاگرام غیردولتیصفحه اینستاگرام غیرصفحه اینستاگرام انتفاعیصفحه اینستاگرام مشغولصفحه اینستاگرام خدماتصفحه اینستاگرام رسانیصفحه اینستاگرام میصفحه اینستاگرام باشدصفحه اینستاگرام Bachehayeaseman_kamran