معرفی صفحه اینستاگرام

مای چنلز: لیست پیج اینستاگرام


صفحه اینستاگرام خیریه بچه های آسمان

@Bachehayeaseman_kamran

صفحه اینستاگرام خیریه بچه های آسمان

صفحه اینستاگرام اجتماعی و فرهنگی 3 ماه پیش
موسسه خیریه معلولین بچه های آسمان متولی نگهداری از400 کودک معلول جسمی و ذهنی و بیماران اعصاب و روان می باشد که از سال 1378 و با شماره ثبت 15280در قالب یک سازمان غیردولتی -غیر انتفاعی مشغول خدمات رسانی می باشد.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 11,981 نفر
این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در صفحه ها ، ابتدا از معتبر بودن آن صفحه اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این صفحه بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 صفحه اینستاگرام خیریهصفحه خیریهصفحه اینستاگرام بچهصفحه بچهصفحه اینستاگرام هایصفحه هایصفحه اینستاگرام آسمانصفحه آسمانصفحه اینستاگرام موسسهصفحه موسسهصفحه اینستاگرام خیریهصفحه خیریهصفحه اینستاگرام معلولینصفحه معلولینصفحه اینستاگرام بچهصفحه بچهصفحه اینستاگرام هایصفحه هایصفحه اینستاگرام آسمانصفحه آسمانصفحه اینستاگرام متولیصفحه متولیصفحه اینستاگرام نگهداریصفحه نگهداریصفحه اینستاگرام از400صفحه از400صفحه اینستاگرام کودکصفحه کودکصفحه اینستاگرام معلولصفحه معلولصفحه اینستاگرام جسمیصفحه جسمیصفحه اینستاگرام ذهنیصفحه ذهنیصفحه اینستاگرام بیمارانصفحه بیمارانصفحه اینستاگرام اعصابصفحه اعصابصفحه اینستاگرام روانصفحه روانصفحه اینستاگرام میصفحه میصفحه اینستاگرام باشدصفحه باشدصفحه اینستاگرام سالصفحه سالصفحه اینستاگرام 1378صفحه 1378صفحه اینستاگرام شمارهصفحه شمارهصفحه اینستاگرام ثبتصفحه ثبتصفحه اینستاگرام 15280درصفحه 15280درصفحه اینستاگرام قالبصفحه قالبصفحه اینستاگرام یکصفحه یکصفحه اینستاگرام سازمانصفحه سازمانصفحه اینستاگرام غیردولتیصفحه غیردولتیصفحه اینستاگرام غیرصفحه غیرصفحه اینستاگرام انتفاعیصفحه انتفاعیصفحه اینستاگرام مشغولصفحه مشغولصفحه اینستاگرام خدماتصفحه خدماتصفحه اینستاگرام رسانیصفحه رسانیصفحه اینستاگرام میصفحه میصفحه اینستاگرام باشدصفحه باشدصفحه اینستاگرام Bachehayeaseman_kamranصفحه Bachehayeaseman_kamran