معرفی کانال روبیکا

مای چنلز: کانال یاب روبیکامای چنلز کانال روبیکا کانال روبیکا مذهبی کانال روبیکا دعای دسته جمعی ظهور


کانال روبیکا دعای دسته جمعی ظهور

@doa_baraye_zohoor

کانال روبیکا دعای دسته جمعی ظهور

کانال روبیکا مذهبی 5 ماه پیش
(قرآن، دعا و ذکر دسته جمعی برای ظهور امام زمان عج)
امام زمان در بعضی از تشرفات خود فرموده اند
من خیلی تنها هستم!من خیلی غریبم!چرا برای فرجم دعا نمیکنید؟
دعا کنید،و بدانید که تبلیغات کم است و الا غیبت من اینقدر طولانی نمی شد
از کتاب درد دل امام زمان عج
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,343 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال روبیکا دعایکانال دعایکانال روبیکا دستهکانال دستهکانال روبیکا جمعیکانال جمعیکانال روبیکا ظهورکانال ظهورکانال روبیکا قرآن،کانال قرآن،کانال روبیکا دعاکانال دعاکانال روبیکا ذکرکانال ذکرکانال روبیکا دستهکانال دستهکانال روبیکا جمعیکانال جمعیکانال روبیکا ظهورکانال ظهورکانال روبیکا امامکانال امامکانال روبیکا زمانکانال زمانکانال روبیکا عجکانال عجکانال روبیکا امامکانال امامکانال روبیکا زمانکانال زمانکانال روبیکا بعضیکانال بعضیکانال روبیکا تشرفاتکانال تشرفاتکانال روبیکا خودکانال خودکانال روبیکا فرمودهکانال فرمودهکانال روبیکا منکانال منکانال روبیکا خیلیکانال خیلیکانال روبیکا تنهاکانال تنهاکانال روبیکا هستمکانال هستمکانال روبیکا منکانال منکانال روبیکا خیلیکانال خیلیکانال روبیکا غریبمکانال غریبمکانال روبیکا چراکانال چراکانال روبیکا فرجمکانال فرجمکانال روبیکا دعاکانال دعاکانال روبیکا نمیکنید؟کانال نمیکنید؟کانال روبیکا دعاکانال دعاکانال روبیکا کنید،وکانال کنید،وکانال روبیکا بدانیدکانال بدانیدکانال روبیکا تبلیغاتکانال تبلیغاتکانال روبیکا کمکانال کمکانال روبیکا استکانال استکانال روبیکا الاکانال الاکانال روبیکا غیبتکانال غیبتکانال روبیکا منکانال منکانال روبیکا اینقدرکانال اینقدرکانال روبیکا طولانیکانال طولانیکانال روبیکا نمیکانال نمیکانال روبیکا شدکانال شدکانال روبیکا کتابکانال کتابکانال روبیکا دردکانال دردکانال روبیکا دلکانال دلکانال روبیکا امامکانال امامکانال روبیکا زمانکانال زمانکانال روبیکا عجکانال عجکانال روبیکا doa_baraye_zohoorکانال doa_baraye_zohoor