معرفی کانال روبیکا

مای چنلز: کانال یاب روبیکامای چنلز کانال روبیکا کانال روبیکا نیازمندی کانال روبیکا سازمان غیر انتفاعی


کانال روبیکا سازمان غیر انتفاعی

@supportchilern

کانال روبیکا سازمان غیر انتفاعی

کانال روبیکا نیازمندی 4 ماه پیش
هدف ما اینه که از کودکان بی سرپرست حمایت کنیم هیچ کودکی برای ما فرق نمیکند چه یمنی افغانستانی ایرانی سوری مهم این است کودک باید درس بخواند جای محل زندگی داشته باشد امن باشد پس به کمک شما می توانیم به اینده ای برای این کودکان داشته باشیم
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 749 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال روبیکا سازمانکانال سازمانکانال روبیکا غیرکانال غیرکانال روبیکا انتفاعیکانال انتفاعیکانال روبیکا هدفکانال هدفکانال روبیکا ماکانال ماکانال روبیکا اینهکانال اینهکانال روبیکا کودکانکانال کودکانکانال روبیکا بیکانال بیکانال روبیکا سرپرستکانال سرپرستکانال روبیکا حمایتکانال حمایتکانال روبیکا کنیمکانال کنیمکانال روبیکا هیچکانال هیچکانال روبیکا کودکیکانال کودکیکانال روبیکا ماکانال ماکانال روبیکا فرقکانال فرقکانال روبیکا نمیکندکانال نمیکندکانال روبیکا چهکانال چهکانال روبیکا یمنیکانال یمنیکانال روبیکا افغانستانیکانال افغانستانیکانال روبیکا ایرانیکانال ایرانیکانال روبیکا سوریکانال سوریکانال روبیکا مهمکانال مهمکانال روبیکا اینکانال اینکانال روبیکا استکانال استکانال روبیکا کودککانال کودککانال روبیکا بایدکانال بایدکانال روبیکا درسکانال درسکانال روبیکا بخواندکانال بخواندکانال روبیکا جایکانال جایکانال روبیکا محلکانال محلکانال روبیکا زندگیکانال زندگیکانال روبیکا داشتهکانال داشتهکانال روبیکا باشدکانال باشدکانال روبیکا امنکانال امنکانال روبیکا باشدکانال باشدکانال روبیکا پسکانال پسکانال روبیکا کمککانال کمککانال روبیکا شماکانال شماکانال روبیکا میکانال میکانال روبیکا توانیمکانال توانیمکانال روبیکا ایندهکانال ایندهکانال روبیکا ایکانال ایکانال روبیکا اینکانال اینکانال روبیکا کودکانکانال کودکانکانال روبیکا داشتهکانال داشتهکانال روبیکا باشیمکانال باشیمکانال روبیکا supportchilernکانال supportchilern

کانال های ویژه روبیکا