معرفی کانال روبیکا

مای چنلز: کانال یاب روبیکا


کانال روبیکا arsham_institute

@arsham_institute

کانال روبیکا arsham_institute

کانال روبیکا اجتماعی و فرهنگی 1 سال پیش
انستیتو فرهنگ وهنر آرشام
بامجوزرسمی ازوزارت فرهنگ وارشاداسلامی
مرکز تخصصی آموزش هنر و خلاقیت
در تمام رده های سنی
مجری برگزاری جشنواره ها، سمینارها، دوره ها وکلاسهای آموزش هنر، کنسرت‌های موسیقی،کنکورهنر، مهارتی کاردانش،
درشاخه های مختلف فرهنگی وهنری
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 4,905 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال روبیکا arsham_instituteکانال arsham_instituteکانال روبیکا انستیتوکانال انستیتوکانال روبیکا فرهنگکانال فرهنگکانال روبیکا وهنرکانال وهنرکانال روبیکا آرشامکانال آرشامکانال روبیکا بامجوزرسمیکانال بامجوزرسمیکانال روبیکا ازوزارتکانال ازوزارتکانال روبیکا فرهنگکانال فرهنگکانال روبیکا وارشاداسلامیکانال وارشاداسلامیکانال روبیکا مرکزکانال مرکزکانال روبیکا تخصصیکانال تخصصیکانال روبیکا آموزشکانال آموزشکانال روبیکا هنرکانال هنرکانال روبیکا خلاقیتکانال خلاقیتکانال روبیکا تمامکانال تمامکانال روبیکا ردهکانال ردهکانال روبیکا هایکانال هایکانال روبیکا سنیکانال سنیکانال روبیکا مجریکانال مجریکانال روبیکا برگزاریکانال برگزاریکانال روبیکا جشنوارهکانال جشنوارهکانال روبیکا ها،کانال ها،کانال روبیکا سمینارها،کانال سمینارها،کانال روبیکا دورهکانال دورهکانال روبیکا وکلاسهایکانال وکلاسهایکانال روبیکا آموزشکانال آموزشکانال روبیکا هنر،کانال هنر،کانال روبیکا کنسرت‌هایکانال کنسرت‌هایکانال روبیکا موسیقی،کنکورهنر،کانال موسیقی،کنکورهنر،کانال روبیکا مهارتیکانال مهارتیکانال روبیکا کاردانش،کانال کاردانش،کانال روبیکا درشاخهکانال درشاخهکانال روبیکا هایکانال هایکانال روبیکا مختلفکانال مختلفکانال روبیکا فرهنگیکانال فرهنگیکانال روبیکا وهنریکانال وهنریکانال روبیکا arsham_instituteکانال arsham_institute