معرفی کانال روبیکا

مای چنلز: کانال یاب روبیکا
مای چنلز کانال روبیکا کانال روبیکا ورزشی کانال روبیکا دفاع شخصی خیابانی


کانال روبیکا دفاع شخصی خیابانی

@Defaesh

کانال روبیکا دفاع شخصی خیابانی

کانال روبیکا ورزشی 9 ماه پیش
🥋🥋کانال دفاع شخصی خیابانی🎖🎖
🤩🔻آموزش استفاده از کاربردی ترین فنون و ضربات هنرهای رزمی در صورت بروز درگیری و روز گیری🤼‍♀️
👌استفاده از متد روانشناسی و پرهیز از درگیری‼️
🧊آموزش سلاح سرد کاربردی در دفاع شخصی⚔️🪓🔪
🔫دفاع دربرابر سلاح گرم🧨💣
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 4,259 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال روبیکا دفاعکانال دفاعکانال روبیکا شخصیکانال شخصیکانال روبیکا خیابانیکانال خیابانیکانال روبیکا 🥋🥋کانالکانال 🥋🥋کانالکانال روبیکا دفاعکانال دفاعکانال روبیکا شخصیکانال شخصیکانال روبیکا خیابانیکانال خیابانیکانال روبیکا 🤩آموزشکانال 🤩آموزشکانال روبیکا استفادهکانال استفادهکانال روبیکا کاربردیکانال کاربردیکانال روبیکا ترینکانال ترینکانال روبیکا فنونکانال فنونکانال روبیکا ضرباتکانال ضرباتکانال روبیکا هنرهایکانال هنرهایکانال روبیکا رزمیکانال رزمیکانال روبیکا صورتکانال صورتکانال روبیکا بروزکانال بروزکانال روبیکا درگیریکانال درگیریکانال روبیکا روزکانال روزکانال روبیکا گیری🤼‍کانال گیری🤼‍کانال روبیکا استفادهکانال استفادهکانال روبیکا متدکانال متدکانال روبیکا روانشناسیکانال روانشناسیکانال روبیکا پرهیزکانال پرهیزکانال روبیکا درگیریکانال درگیریکانال روبیکا 🧊آموزشکانال 🧊آموزشکانال روبیکا سلاحکانال سلاحکانال روبیکا سردکانال سردکانال روبیکا کاربردیکانال کاربردیکانال روبیکا دفاعکانال دفاعکانال روبیکا شخصی🪓کانال شخصی🪓کانال روبیکا دفاعکانال دفاعکانال روبیکا دربرابرکانال دربرابرکانال روبیکا سلاحکانال سلاحکانال روبیکا گرم🧨کانال گرم🧨کانال روبیکا Defaeshکانال Defaesh