معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش


کانال سروش املاک پارسیان

@amlakparsiananzali

کانال سروش املاک پارسیان

کانال سروش املاک 2 سال پیش
با ما میتوانید از جدیدترین ملک ها در محدوده منطقه آزاد انزلی باخبر شوید .
🏭 شرکت و سوله در شهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی
معاف از مالیات
🏢 غرفه در مجتمع ونوس و ستاره شمال
🏘 ویلا های شیک و لوکس
🏚 ویلاهای کلنگی برای بازسازی
🏞 زمین های متراژ کم و +تاری با موقعیت بسیار عالی
و صدها مورد دیگر از فروش ویژه
👪با ما همراه باشید...👨👩👧
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 6,955 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش املاککانال املاککانال سروش پارسیانکانال پارسیانکانال سروش ماکانال ماکانال سروش میتوانیدکانال میتوانیدکانال سروش جدیدترینکانال جدیدترینکانال سروش ملککانال ملککانال سروش محدودهکانال محدودهکانال سروش منطقهکانال منطقهکانال سروش آزادکانال آزادکانال سروش انزلیکانال انزلیکانال سروش باخبرکانال باخبرکانال سروش شویدکانال شویدکانال سروش شرکتکانال شرکتکانال سروش سولهکانال سولهکانال سروش شهرککانال شهرککانال سروش صنعتیکانال صنعتیکانال سروش منطقهکانال منطقهکانال سروش آزادکانال آزادکانال سروش انزلیکانال انزلیکانال سروش معافکانال معافکانال سروش مالیاتکانال مالیاتکانال سروش غرفهکانال غرفهکانال سروش مجتمعکانال مجتمعکانال سروش ونوسکانال ونوسکانال سروش ستارهکانال ستارهکانال سروش شمالکانال شمالکانال سروش ویلاکانال ویلاکانال سروش هایکانال هایکانال سروش شیککانال شیککانال سروش لوکسکانال لوکسکانال سروش ویلاهایکانال ویلاهایکانال سروش کلنگیکانال کلنگیکانال سروش بازسازیکانال بازسازیکانال سروش زمینکانال زمینکانال سروش هایکانال هایکانال سروش متراژکانال متراژکانال سروش کمکانال کمکانال سروش +تاریکانال +تاریکانال سروش موقعیتکانال موقعیتکانال سروش بسیارکانال بسیارکانال سروش عالیکانال عالیکانال سروش صدهاکانال صدهاکانال سروش موردکانال موردکانال سروش دیگرکانال دیگرکانال سروش فروشکانال فروشکانال سروش ویژهکانال ویژهکانال سروش ماکانال ماکانال سروش همراهکانال همراهکانال سروش باشیدکانال باشیدکانال سروش amlakparsiananzaliکانال amlakparsiananzali