معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروشمای چنلز کانال سروش کانال سروش املاک کانال سروش املاک ستاره شهر


کانال سروش املاک ستاره شهر

@city.star

کانال سروش املاک ستاره شهر

کانال سروش املاک 3 ماه پیش
رویکردی جدید در زمینه املاک
خرید و فروش مسکن مهر
اهداف ما
1- حذف دلال و واسطه
2- اطمینان در خرید سرعت در فروش
3- کمیسیون طبق نرخ مصوب نیست طبق رضایت مشتری محاسبه می شود.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 590 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش املاککانال املاککانال سروش ستارهکانال ستارهکانال سروش شهرکانال شهرکانال سروش رویکردیکانال رویکردیکانال سروش جدیدکانال جدیدکانال سروش زمینهکانال زمینهکانال سروش املاککانال املاککانال سروش خریدکانال خریدکانال سروش فروشکانال فروشکانال سروش مسکنکانال مسکنکانال سروش مهرکانال مهرکانال سروش اهدافکانال اهدافکانال سروش ماکانال ماکانال سروش 1کانال 1کانال سروش حذفکانال حذفکانال سروش دلالکانال دلالکانال سروش واسطهکانال واسطهکانال سروش 2کانال 2کانال سروش اطمینانکانال اطمینانکانال سروش خریدکانال خریدکانال سروش سرعتکانال سرعتکانال سروش فروشکانال فروشکانال سروش 3کانال 3کانال سروش کمیسیونکانال کمیسیونکانال سروش طبقکانال طبقکانال سروش نرخکانال نرخکانال سروش مصوبکانال مصوبکانال سروش نیستکانال نیستکانال سروش طبقکانال طبقکانال سروش رضایتکانال رضایتکانال سروش مشتریکانال مشتریکانال سروش محاسبهکانال محاسبهکانال سروش میکانال میکانال سروش شودکانال شودکانال سروش cityکانال cityکانال سروش starکانال star