معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش

کانال سروش عاشقانه و غمگین

@ashghbikaran

کانال سروش عاشقانه و غمگین

کانال سروش عاشقانه 5 ماه پیش
-مگه بالاتر از سـیـــ🖤ــاهی هم رنگی هـس؟
+آره هست.این روزگــاره منه!
-چرا نمیفهمی؟!
اونی که براش مردی)
کسی که براش دستای سفیدتو خــ🗡ـط خط کردی:)
کسی که براش چشـ👀ــای خوشگلتو اشکی کردی...:)
دوست نــ💔ــداره:)
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 2,649 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش عاشقانهکانال عاشقانهکانال سروش غمگینکانال غمگینکانال سروش مگهکانال مگهکانال سروش بالاترکانال بالاترکانال سروش سـیـــــاهیکانال سـیـــــاهیکانال سروش همکانال همکانال سروش رنگیکانال رنگیکانال سروش هـس؟کانال هـس؟کانال سروش +آرهکانال +آرهکانال سروش هستکانال هستکانال سروش اینکانال اینکانال سروش روزگــارهکانال روزگــارهکانال سروش منهکانال منهکانال سروش چراکانال چراکانال سروش نمیفهمی؟کانال نمیفهمی؟کانال سروش اونیکانال اونیکانال سروش براشکانال براشکانال سروش مردیکانال مردیکانال سروش کسیکانال کسیکانال سروش براشکانال براشکانال سروش دستایکانال دستایکانال سروش سفیدتوکانال سفیدتوکانال سروش خـــطکانال خـــطکانال سروش خطکانال خطکانال سروش کردیکانال کردیکانال سروش کسیکانال کسیکانال سروش براشکانال براشکانال سروش چشـــایکانال چشـــایکانال سروش خوشگلتوکانال خوشگلتوکانال سروش اشکیکانال اشکیکانال سروش کردیکانال کردیکانال سروش دوستکانال دوستکانال سروش نــــدارهکانال نــــدارهکانال سروش ashghbikaranکانال ashghbikaran