معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش حیوانات کانال سروش اموزش پرورش دام و طیور


کانال سروش اموزش پرورش دام و طیور

@teyur966

کانال سروش اموزش پرورش دام و طیور

کانال سروش حیوانات 2 سال پیش
مستند های پرورش دهندگان بزرگ و موفق
مطالب اموزشی جهت ایجاد شغل اول و دوم
کسب و کار
مطالب و pdf پرورش انواع دام و طیور و حیوانات و پرندگان
بیماری ها.فوت و فن ها و ...
علاقه مندان حتما عضو شوید
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 7,394 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش اموزشکانال اموزشکانال سروش پرورشکانال پرورشکانال سروش دامکانال دامکانال سروش طیورکانال طیورکانال سروش مستندکانال مستندکانال سروش هایکانال هایکانال سروش پرورشکانال پرورشکانال سروش دهندگانکانال دهندگانکانال سروش بزرگکانال بزرگکانال سروش موفقکانال موفقکانال سروش مطالبکانال مطالبکانال سروش اموزشیکانال اموزشیکانال سروش جهتکانال جهتکانال سروش ایجادکانال ایجادکانال سروش شغلکانال شغلکانال سروش اولکانال اولکانال سروش دومکانال دومکانال سروش کسبکانال کسبکانال سروش کارکانال کارکانال سروش مطالبکانال مطالبکانال سروش pdfکانال pdfکانال سروش پرورشکانال پرورشکانال سروش انواعکانال انواعکانال سروش دامکانال دامکانال سروش طیورکانال طیورکانال سروش حیواناتکانال حیواناتکانال سروش پرندگانکانال پرندگانکانال سروش بیماریکانال بیماریکانال سروش فوتکانال فوتکانال سروش فنکانال فنکانال سروش علاقهکانال علاقهکانال سروش مندانکانال مندانکانال سروش حتماکانال حتماکانال سروش عضوکانال عضوکانال سروش شویدکانال شویدکانال سروش teyur966کانال teyur966