معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروشمای چنلز کانال سروش کانال سروش معماری کانال سروش ناظر و مجری ساختمان


کانال سروش ناظر و مجری ساختمان

@mojriha

کانال سروش ناظر و مجری ساختمان

کانال سروش معماری 2 سال پیش
این کانال قصد دارد تا با ایجاد یک محیط آموزشی منظم و موثر امکان گسترش علوم فنی و حقوقی نظارت و اجرای ساختمان را برای تمام مهندسان ناظر و مجری سراسر کشور فراهم آورد و به طبع در جهت پیشرفت جامعه مهندسی قدمی مثبت و رو به جلو بردارد.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 5,061 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش ناظرکانال ناظرکانال سروش مجریکانال مجریکانال سروش ساختمانکانال ساختمانکانال سروش اینکانال اینکانال سروش قصدکانال قصدکانال سروش داردکانال داردکانال سروش تاکانال تاکانال سروش ایجادکانال ایجادکانال سروش یککانال یککانال سروش محیطکانال محیطکانال سروش آموزشیکانال آموزشیکانال سروش منظمکانال منظمکانال سروش موثرکانال موثرکانال سروش امکانکانال امکانکانال سروش گسترشکانال گسترشکانال سروش علومکانال علومکانال سروش فنیکانال فنیکانال سروش حقوقیکانال حقوقیکانال سروش نظارتکانال نظارتکانال سروش اجرایکانال اجرایکانال سروش ساختمانکانال ساختمانکانال سروش تمامکانال تمامکانال سروش مهندسانکانال مهندسانکانال سروش ناظرکانال ناظرکانال سروش مجریکانال مجریکانال سروش سراسرکانال سراسرکانال سروش کشورکانال کشورکانال سروش فراهمکانال فراهمکانال سروش آوردکانال آوردکانال سروش طبعکانال طبعکانال سروش جهتکانال جهتکانال سروش پیشرفتکانال پیشرفتکانال سروش جامعهکانال جامعهکانال سروش مهندسیکانال مهندسیکانال سروش قدمیکانال قدمیکانال سروش مثبتکانال مثبتکانال سروش روکانال روکانال سروش جلوکانال جلوکانال سروش برداردکانال برداردکانال سروش mojrihaکانال mojriha