معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش

کانال سروش کافه نمدی روشنا

@kafe_namadii

کانال سروش کافه نمدی روشنا

کانال سروش هنر و طراحی 1 سال پیش
آهای ؛ خانمهای باسلیقه...
این کانال پر از نمدیهای جدید و گوگولیه👌😃
محاله بیای مدلهارو ببینی و چیزی سفارش ندی!😊🎁
طراحی و دوخت انواع تزئینات نمدی.
قیمت پایین⬇️ اما کیفیت بالا⬆️رمز موفقیت ماست!
خودتون مقایسه کنید ، اونم با مدلها و نمونه های خارجی!
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 22,283 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش کافهکانال کافهکانال سروش نمدیکانال نمدیکانال سروش روشناکانال روشناکانال سروش آهایکانال آهایکانال سروش ؛کانال ؛کانال سروش خانمهایکانال خانمهایکانال سروش باسلیقهکانال باسلیقهکانال سروش اینکانال اینکانال سروش پرکانال پرکانال سروش نمدیهایکانال نمدیهایکانال سروش جدیدکانال جدیدکانال سروش گوگولیهکانال گوگولیهکانال سروش محالهکانال محالهکانال سروش بیایکانال بیایکانال سروش مدلهاروکانال مدلهاروکانال سروش ببینیکانال ببینیکانال سروش چیزیکانال چیزیکانال سروش سفارشکانال سفارشکانال سروش ندیکانال ندیکانال سروش طراحیکانال طراحیکانال سروش دوختکانال دوختکانال سروش انواعکانال انواعکانال سروش تزئیناتکانال تزئیناتکانال سروش نمدیکانال نمدیکانال سروش قیمتکانال قیمتکانال سروش پایینکانال پایینکانال سروش اماکانال اماکانال سروش کیفیتکانال کیفیتکانال سروش بالارمزکانال بالارمزکانال سروش موفقیتکانال موفقیتکانال سروش ماستکانال ماستکانال سروش خودتونکانال خودتونکانال سروش مقایسهکانال مقایسهکانال سروش کنیدکانال کنیدکانال سروش اونمکانال اونمکانال سروش مدلهاکانال مدلهاکانال سروش نمونهکانال نمونهکانال سروش هایکانال هایکانال سروش خارجیکانال خارجیکانال سروش kafe_namadiiکانال kafe_namadii