معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش


کانال سروش مهارتهای فردی

@Ghasemheydari_ir

کانال سروش مهارتهای فردی

کانال سروش آموزشی 2 سال پیش
مهارتهای فردی، مهارتهای شغلی، مهارتهای تحصیلی، روانشناسی موفقیت، کنترل ذهن، اصلاح باورها، ارتباط مؤثر، فن بیان، همسرداری، تربیت فرزند، هدفگذاری، اعتماد به نفس، برنامه ریزی، هوش مالی، بازاریابی، شغل یابی، فروش، کارآفرینی
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 6,466 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش مهارتهایکانال مهارتهایکانال سروش فردیکانال فردیکانال سروش مهارتهایکانال مهارتهایکانال سروش فردی،کانال فردی،کانال سروش مهارتهایکانال مهارتهایکانال سروش شغلی،کانال شغلی،کانال سروش مهارتهایکانال مهارتهایکانال سروش تحصیلی،کانال تحصیلی،کانال سروش روانشناسیکانال روانشناسیکانال سروش موفقیت،کانال موفقیت،کانال سروش کنترلکانال کنترلکانال سروش ذهن،کانال ذهن،کانال سروش اصلاحکانال اصلاحکانال سروش باورها،کانال باورها،کانال سروش ارتباطکانال ارتباطکانال سروش مؤثر،کانال مؤثر،کانال سروش فنکانال فنکانال سروش بیان،کانال بیان،کانال سروش همسرداری،کانال همسرداری،کانال سروش تربیتکانال تربیتکانال سروش فرزند،کانال فرزند،کانال سروش هدفگذاری،کانال هدفگذاری،کانال سروش اعتمادکانال اعتمادکانال سروش نفس،کانال نفس،کانال سروش برنامهکانال برنامهکانال سروش ریزی،کانال ریزی،کانال سروش هوشکانال هوشکانال سروش مالی،کانال مالی،کانال سروش بازاریابی،کانال بازاریابی،کانال سروش شغلکانال شغلکانال سروش یابی،کانال یابی،کانال سروش فروش،کانال فروش،کانال سروش کارآفرینیکانال کارآفرینیکانال سروش Ghasemheydari_irکانال Ghasemheydari_ir