معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش


کانال سروش HistoryLand

@HistoryLand

کانال سروش HistoryLand

کانال سروش آموزشی 2 سال پیش
با سلام خدمت شما دوستان عزیز
هدف از ایجاد این کانال آشنایی شما عزیزان با دنیای کهن جهان باستان است البته در دو سبک حقیقی که از گذشتگان و روایت نویسان و تاریخ نویسان بجا مونده و سبک فانتزی که ساخته نویسندگان بزرگ اهل علم و ادب است.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 9,642 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش HistoryLandکانال HistoryLandکانال سروش سلامکانال سلامکانال سروش خدمتکانال خدمتکانال سروش شماکانال شماکانال سروش دوستانکانال دوستانکانال سروش عزیزکانال عزیزکانال سروش هدفکانال هدفکانال سروش ایجادکانال ایجادکانال سروش اینکانال اینکانال سروش آشناییکانال آشناییکانال سروش شماکانال شماکانال سروش عزیزانکانال عزیزانکانال سروش دنیایکانال دنیایکانال سروش کهنکانال کهنکانال سروش جهانکانال جهانکانال سروش باستانکانال باستانکانال سروش استکانال استکانال سروش البتهکانال البتهکانال سروش دوکانال دوکانال سروش سبککانال سبککانال سروش حقیقیکانال حقیقیکانال سروش گذشتگانکانال گذشتگانکانال سروش روایتکانال روایتکانال سروش نویسانکانال نویسانکانال سروش تاریخکانال تاریخکانال سروش نویسانکانال نویسانکانال سروش بجاکانال بجاکانال سروش موندهکانال موندهکانال سروش سبککانال سبککانال سروش فانتزیکانال فانتزیکانال سروش ساختهکانال ساختهکانال سروش نویسندگانکانال نویسندگانکانال سروش بزرگکانال بزرگکانال سروش اهلکانال اهلکانال سروش علمکانال علمکانال سروش ادبکانال ادبکانال سروش استکانال استکانال سروش HistoryLandکانال HistoryLand